Projekti

/images/news/large/6032.jpg

01.04.2019

Jersikas kultūras un sabiedriskā centra rīkotie pasākumi pulcina gan vietējos, gan apkārtējo teritoriju iedzīvotājus

2017. gadā Eiropas lauksaimniecības fonda lauku attīstībai projekta “Jersikas kultūras un sabiedriskā centra ēkas aktu zāles vienkāršota atjaunošana ” ietvaros ir veikta Jersikas tautas nama zāles atjaunošana.

 

20018. gadā ir rīkoti 18 pasākumi dažādām auditorijām - praktiskās meistarklases, kino seansi un dažādi koncerti ar pašmāju un viesu amatiermākslas kolektīvu piedalīšanos, kā arī koncerti ar Latvijā pazīstamu  un profesionālu mākslinieku dalību. Atjaunotās Jersikas tautas nama zāles priekšrocības izmanto un novērtē arī trīs Jersikas tautas nama amatiermākslas kolektīvi – VPDK “Latiņš”, SDK “Jersikietis” un senioru koris “Jersika”.

 

Pasākumi ir pulcinājuši vairāk kā 1350 cilvēkus gan no novada, gan citām blakus esošām pašvaldībām.

 

Projekts tiek realizēts Latvijas Lauku attīstības programmas 2014.–2020.gadam  apakšpasākuma 19.2. „Darbības īstenošana saskaņā ar sabiedrības virzītas vietējās attīstības stratēģiju” aktivitātes 19.2.2. „Vietas potenciāla attīstības iniciatīvas” ietvaros.