Projekti

/images/news/large/5798.jpg

04.01.2019

ERAF projekts Nr. 9.3.2.0/18/I/009 "Līvānu un Jēkabpils slimnīcu stacionārās un ambulatorās infrastruktūras attīstība kvalitatīvu veselības aprūpes pakalpojumu pieejamībai"

2018. gada 21. decembrī SIA “Līvānu slimnīca” parakstīja līgumu ar Centrālo finanšu un līgumu aģentūru par Eiropas Savienības fonda projekta īstenošanu, projekta Nr. Nr. 9.3.2.0/18/I/009, projekta nosaukums "Līvānu un Jēkabpils slimnīcu stacionārās un ambulatorās infrastruktūras attīstība kvalitatīvu veselības aprūpes pakalpojumu pieejamībai" realizāciju.

 

Projekta mērķis: Uzlabot veselības aprūpes pakalpojumu pieejamību, kvalitāti un izmaksu efektivitāti jo īpaši sociālās, teritoriālās atstumtības un nabadzības riskam pakļautajiem iedzīvotājiem, attīstot veselības aprūpes infrastruktūru Līvānu un Jēkabpils slimnīcās, veicot nepieciešamo medicīnas tehnoloģiju, aprīkojuma un inventāra iegādi un sekmējot atbilstošas vides veidošanu slimnīcas pacientiem un personālam, tādējādi uzlabojot kvalitatīvu veselības aprūpes pakalpojumu pieejamību.                                                                                                                                                                                                                                                         

Plānotie rezultāti Līvānu slimnīcā:

 • veikta vienkāršotā atjaunošana 1 rentgena kabinetam ar palīgtelpām, kopā 63.5 m2 platībā;
 • iegādāta un uzstādīta 1 stacionārā rentgena iekārta ar radiologa darba staciju;
 • iegādātas un uzstādītas medicīnas tehnoloģijas un aprīkojums endoskopijas, ginekoloģijas un dzemdību speciālista un okulista kabinetiem, kā arī aprūpes nodaļai;

Plānotie rezultāti Jēkabpils slimnīcā:

 • iegādātas un uzstādītas medicīnas tehnoloģijas un aprīkojums 1. un 2. terapijas nodaļai, bērnu, dzemdību un uzņemšanas nodaļām un perinatālās aprūpes centram;

Projekta īstenošanas ilgums: 13 mēneši, 01.12.2018-31.12.2019 

 

Projekta kopējās attiecināmās izmaksas: 418 213.03 EUR (SIA “Līvānu slimnīca” projekta budžets – 365 453.40 EUR, SIA “Jēkabpils reģionālā slimnīca” projekta budžets – 52 759.63 EUR) t.sk.:

 • ERAF finansējums (85%) – 355 481.07 EUR
 • Valsts budžeta finansējums (9%) – 37 639,17 EUR
 • privātais finansējums (6%) – 25 092,79 EUR

SIA “Līvānu slimnīca” kopējās attiecināmās izmaksas – 365 453.40 EUR, t.sk.:

 • ERAF finansējums (85%) – 310 635.39EUR
 • Valsts budžeta finansējums (9%) – 32 890.81EUR
 • privātais finansējums (6%) – 21 927.20EUR

 SIA “Jēkabpils reģionālā slimnīca” kopējās attiecināmās izmaksas - 52 759.63 EUR, t.sk.:

 • ERAF finansējums (85%) – 44 845.69 EUR
 • Valsts budžeta finansējums (9%) –4748.37  EUR
 • privātais finansējums (6%) –3165.57  EUR