Projekti

/images/news/large/5676.jpg

09.11.2018

Turpinās projekta “Līvānu ūdenssaimniecības attīstības III kārta” īstenošana

SIA “Līvānu dzīvokļu un komunālā saimniecība” ES struktūrfondu atlases kārtas “5.3.1 Attīstīt un uzlabot ūdensapgādes un kanalizācijas sistēmas pakalpojumu kvalitāti un nodrošināt pieslēgšanas iespējas” ietvaros  īsteno projektu “Līvānu ūdenssaimniecības attīstības III kārta”. Projekta numurs: 5.3.1.0/17/I/005.

 

Oktobra mēnesī ir pabeigti sadzīves kanalizācijas un ūdensapgādes tīklu būvdarbi Līvānu pilsētas Daugavas, Jersikas, Grīvas, Liepu, Preiļu, Upmalas, Parka, Stacijas un Fabrikas ielā. Iedzīvotāji tiek aicināti pieslēgt savus īpašumus jaunuzbūvētajiem tīkliem un noslēgt komunālo pakalpojumu līgumus par ūdensapgādes un sadzīves notekūdeņu savākšanu ar  SIA “Līvānu dzīvokļu un komunālā saimniecība”.

 

Pašlaik vēl turpinās sadzīves kanalizācijas un ūdensapgādes tīklu būvdarbi Līvānu pilsētas Ubaglīča mikrorajonā.

 

Papildus SIA “Līvānu dzīvokļu un komunālā saimniecība” ir izsludinājusi papildus būvniecības iepirkumu, kura rezultātā ir plānots noslēgt apvienoto projektēšanas un būvdarbu līgumu, kura ietvaros ir plānots izbūvēt sadzīves kanalizācijas notekūdeņu savākšanas tīklus sekojošās Līvānu pilsētas ielās:

1) Atpūtas ielā (posmā no Zemgales ielas virzienā uz Jersikas ielu);

2) Domes ielā (posmā no tradīciju laukuma uz pussalu);

3) Krasta ielā;

4) Rīgas ielā (posmā no Grīvas ielas līdz pilsētas robežai (Daugavpils virzienā);

5) Rīgas ielā (posmi starp Daugavas un Saules ielām ieskaitot Sporta ielas iekšpagalmu);

6) Kalnu ielā (posmā no Baznīcas ielas puses līdz Robežu ielai);

7) Rīgas ielā (posmā starp Robežu ielu un DUS Astarte) un Pienotavas ielā.

 

Tāpat šajā papildus būvniecības iepirkumā ir plānots izbūvēt  ūdensapgādes tīklus sekojošās Līvānu pilsētas ielās:

1) Atpūtas ielā (posmā no Zemgales ielas virzienā uz Jersikas ielu);

2) Domes ielā (posmā no tradīciju laukuma uz pussalu);

3) Krasta ielā;

4) Rīgas ielā (posmā no Grīvas ielas līdz pilsētas robežai (Daugavpils virzienā).

 

Sadzīves kanalizācijas notekūdeņu savākšanas tīklu izbūvei SIA “Līvānu dzīvokļu un komunālā saimniecība” saņem Kohēzijas fonda un Līvānu domes līdzfinansējumu. Savukārt ūdensapgādes tīklu izbūvei līdzfinansējuma nav un to izbūve tiek finansēta no SIA “Līvānu dzīvokļu un komunālā saimniecība” ņemtā aizņēmuma Valsts kasē, kuram Līvānu dome ir piešķīrusi galvojumu.

 

Izsludinātajā papildus darbu iepirkumā atsevišķi ir iekļauti ūdensapgādes tīklu izbūves būvdarbu apjomi, kurus nebija plānots izbūvēt apstiprinātajā investīciju projektā. Tie ir  ūdensapgādes tīkli:

1) Daugavpils ielā (no Kurzemes ielas);

2) Baznīcas ielā;

3) Kalnu ielā (posmā no Baznīcas ielas puses līdz Robežu ielai);

4) Rīgas ielā (posmā starp Robežu ielu un DUS Astarte) un Pienotavas ielā.

 

Par to, vai, un no kāda finansējuma šos papildus ūdensapgādes tīklus izbūvēt. Pēc iepirkuma piedāvājumu atvēršanas, lems SIA “Līvānu dzīvokļu un komunālā saimniecība” un Līvānu novada dome.