Projekti

/images/news/large/5295.png

12.06.2018

Uzsākta Kaiju ielas atjaunošana

2018. gada jūnijā ir uzsākti Kaiju ielas atjaunošanas darbi. Būvdarbu veicējs SIA “Ošukalns”. Saskaņā ar noslēgto līgumu izpildes termiņš ir 16 kalendārās nedēļas no būvdarbu uzsākšanas.

 

Kaiju ielas atjaunošanas ietvaros tiks veikta trases nospraušana, esošo caurteku demontāža, koku, krūmu zāģēšana, ceļa sāngrāvju tīrīšana, betona apmaļu izbūve, caurteku izbūve, asfaltbetona seguma ieklāšana brauktuvei un bruģa seguma ieklāšana nobrauktuvēs, nogāžu nostiprināšana un zālāja iesēšana, kā arī  ceļazīmju uzstādīšana.

 

Plānots, ka līdz rudenim Kaiju iela būs atjaunota, kā rezultātā vietējiem iedzīvotājiem, investoram tiks radīta pievilcīga dzīves un darba vide.

 

Kaiju ielas atjaunošana noris projekta Nr.3.3.1.0/16/I/001 “Līvānu pilsētas ielas pārbūve uzņēmējdarbības attīstības veicināšanai” ietvaros.