Projekti

/images/news/large/5291.jpg

12.06.2018

Līvānu novada pašdarbības kolektīviem jauni skatuves tērpi

 

Projekta “Skatuves tērpu iegāde Līvānu novada pašdarbības kolektīviem” ietvaros 3 Līvānu novada pašdarbības kolektīviem ir iegādāti jauni skatuves tērpi.

 

Rožupes vidējās paaudzes deju kolektīvam “Rožupe” iegādātas vīriešu bikses un vestes. Rudzātu saieta nama bērnu deju kolektīvam iegādātas blūzes, sieviešu un vīriešu vestes, vīriešu bikses, krekli, sieviešu tautastērpu svārki un pastalas. Senioru deju kolektīvam “Jersikietis” tika iegādāti sieviešu tautastērpa svārki, villaines, saktas, vīriešu bikses, garie mēteļi, vīriešu kurpes un vīriešu zābaki.  

 

Tērpu izgatavošanu veica SIA “REF”, bet skatuves apavu izgatavošanu veica SIA “Kristāla kurpīte”.

 

Projekta mērķis ir veicināt Latgales kultūras mantojuma saglabāšanu, dziesmu un deju tradīciju popularizēšanu, nodrošinot atbilstošu skatuves tērpu pieejamību Līvānu novada pašdarbības kolektīviem.

 

Projekta kopējās izmaksas ir 9064,00 EUR, no kurām publiskais finansējums 8157,60 EUR (90 %) un pašvaldības finansējums 906,40 EUR apmērā.

 

 

Atbalsta zemkopības ministrija un Lauku atbalsta dienests

Projekts tiek realizēts Latvijas Lauku attīstības programmas 2014.–2020.gadam  apakšpasākuma 19.2. „Darbības īstenošana saskaņā ar sabiedrības virzītas vietējās attīstības stratēģiju” aktivitātes 19.2.2. „Vietas potenciāla attīstības iniciatīvas” ietvaros. Vairāk informācijas par Eiropas Lauksaimniecības fondu lauku attīstībai pieejams Eiropas Komisijas tīmekļa vietnē: 

http://ec.europa.eu/agriculture/rural-development-2014-2020/index_lv.htm