Projekti

/images/news/large/433.jpg

28.09.2010

Līvānos rekonstruēs centrālo – Rīgas ielu

Otrdien, 28. septembrī Līvānu novada domes priekšsēdētājs Andris Vaivods LR Satiksmes ministrijā parakstīs vienošanos par Eiropas Reģionālā attīstības fonda līdzfinansētā projekta „Līvānu pilsētas Rīgas tranzīta ielas posmu sakārtošana”. Triju gadu laikā Līvānos tiks veikta centrālās ielas rekonstrukcija, kas ir viens no valsts nozīmes šosejas Rīga – Daugavpils posmiem.

 

 

Projekta galvenais mērķis ir paaugstināt gājēju un autobraucēju drošības līmeni Rīgas ielā, kas ir valsts galvenā autoceļa A6 posma turpinājums Līvānu pilsētā.

No 2011.-2013. gadam paredzēts rekonstruēt 2,449 km brauktuves - atjaunot brauktuves segumu atsevišķos ielas posmos, izveidot ietves, veloceliņus un gājēju pārejas, drošības standartiem atbilstošas pieturvietas sabiedriskajam transportam, ierīkot apgaismojumu un uzstādīt satiksmes organizācijas līdzekļus.

2011. gadā rekonstrukcija notiks posmā no Robežu ielas līdz Dzirnavu ielai2012. gadā – posmā no Dzirnavu ielas līdz Dubnas upes tiltam2013. gadā – posmā no Zemgales ielas līdz degvielas uzpildes stacijai „Latvijas nafta”.

Līvānu novada domes priekšsēdētājs Andris Vaivods atzīst: „Tā kā Līvāniem nav apvedceļa, ļoti būtiski ir sakārtot galveno tranzītielu, ko izmanto gan caurbraucēji, gan vietējie iedzīvotāji. Uzlabosies braucamās daļas kvalitāte, bet galvenais - rekonstrukcijas rezultātā ietves un veloceliņi būs visas Rīgas ielas garumā. Iedzīvotāju pārvietošanos un drošību tas uzlabos ļoti būtiski, ņemot vērā, ka šobrīd vairākos Rīgas ielas posmos ietvju nav vispār. Šis projekts būs turpinājums iepriekšējos gados veiktajai valsts nozīmes automaģistrāles Rīga – Daugavpils rekonstrukcijai posmā no bijušā Jēkabpils rajona robežas līdz Līvānu pilsētai.”

Kopējās projektā plānotās attiecināmās izmaksas sastāda 1 790 019 LVL, no kurām 85% ir ERAF līdzfinansējums, 12% pašvaldības līdzfinansējums un 3%  valsts budžeta dotācija pašvaldībai.