Projekti

/images/news/large/189.jpg

17.11.2010

Aktualitātes projektā „Kvalitatīvai dabaszinātņu apguvei atbilstošas materiālās bāzes nodrošināšana Līvānu 2. vidusskolā”

Turpinās projekts „Kvalitatīvai dabaszinātņu apguvei atbilstošas materiālās bāzes nodrošināšana Līvānu 2. vidusskolā”. Projekta rezultātā galvenais ieguvums būs Līvānu 2. vidusskolas skolēnu zināšanu uzlabošanās dabaszinību priekšmetos.

Projekta ietvaros tika piegādāts moderns aprīkojums 4 dabaszinātņu kabinetiem, kā arī ierīces pētnieciskajai darbībai un nodrošinājums eksperimentu sagatavošanai un demonstrēšanai, laboratorijas piederumi un trauki fizikā, ķīmijā un bioloģijā. Matemātikas un ķīmijas kabinetam tika piegādāti jauni modeļi. Pašlaik ir saņemta daļa vielu un materiālu ķīmijai. Augusta mēnesī dabaszinātņu skolotājiem notika apmācības darbam ar jauno aprīkojumu.

 

Skolotāji un skolēni ar lielu interesi un aizrautību izmanto jaunās interaktīvās tāfeles un projektorus jaunās mācību vielas apguvē. Laboratorijas darbus fizikā, ķīmijā un bioloģijā skolēni veic ar jaunajām ierīcēm, ko izmanto vidusskolas un pamatskolas klašu skolēni.

Projekts tiek līdzfinansēts Eiropas Reģionālās attīstības fonda (ERAF) 3.1.3.1. aktivitātes „Kvalitatīvai dabaszinātņu apguvei atbilstošas materiālās bāzes nodrošināšana” ietvaros. Projekta kopējās izmaksas ir 98 392 LVL, tai skaitā 83 633 LVL finansē Eiropas Reģionālās attīstības fonds (85%), valsts budžeta dotācija – 7 379 LVL (7,5%) un Līvānu novada dome finansē 7 380 LVL (7,5%).

Projekta koordinatore Aina Pastare, tālr. 65307660

Papildus informāciju par ES struktūrfondiem varat iegūt: http://www.esfondi.lv/events.php?id=1