Projekti

/images/news/large/188.jpg

24.11.2010

Pašvaldība pievēršas efektīvai ūdens resursu izmantošanai

Lai uzlabotu kopīgu dabas resursu pārvaldību un uzraudzību, radot platformu efektīvu ūdens resursu izmantošanu, izmantojot informācijas tehnoloģiju un jaunu elektronisko pakalpojumu pieejamību patērētājiem, Līvānu novada domes priekšsēdētājs Andris Vaivods šī gada 20. oktobrī parakstīja partnerības līgumu par projekta „Innovative e-services for water supply managment” (latviski – inovatīvi e-pakalpojumi ūdens piegādes vadīšanai) realizācijas uzsākšanu.

Projekts tiek realizēts Latvijas – Lietuvas pārrobežu sadarbības programmas projekta E-water ietvaros. Projekta vadošais partneris Krāslavas novada dome, sadarbības partneri Utenas rajona padome Lietuvā, Preiļu novada dome, Līvānu novada dome un Latvijas gāzes un ūdens lietotāju asociācija.

Projekta rezultātā Līvānu pilsētas Dubnas labā krasta daudzdzīvokļu māju dzīvokļos tiks uzstādīti moderni ūdens skaitītāji, kuru rādījumus varēs nolasīt no attāluma, kā arī uzstādīta aparatūra un programmatūra šo datu nolasīšanai un apstrādei. Plānotais projekta ilgums ir 18 mēneši. Projekta realizācijas rezultātā patērētājiem vairs nevajadzēs maksāt aptuvenu summu, bet gan tikai par savā mājsaimniecībā patērēto ūdens daudzumu. Visi dati būs redzami ne tikai pašiem patērētājiem, bet arī SIA „Līvānu dzīvokļu un komunālā saimniecība” darbiniekiem, kuri nodarbosies ar iegūto datu apstrādi.

Jaunizveidotā sistēma ļaus operatīvāk konstatēt un novērst radušās avārijas, kas saistās ar ūdens padevi, kā arī kontrolēt ūdens zudumus.

Projekta kopējās izmaksas 1 100 660,00 EUR, no tām nacionālais finansējums 165 099,00 EUR, Līvānu novada domes budžets projektā 76 325,00 EUR, no kuriem valsts budžeta finansējums 11 448,75 EUR

 

Sīkāku informāciju var iegūt: www.latlit.eu

Informāciju sagatavoja projekta koordinatore Baiba Vucenlazdāne +371 65307812.