Projekti

/images/news/large/185.jpg

29.12.2010

Izsludināts atklāts konkurss par Līvānu centrālās ielas rekonstrukciju

Šo otrdien, 28. decembrī tika izsludināts iepirkums, atklāts konkurss, par projekta „Līvānu pilsētas Rīgas tranzīta ielas posmu sakārtošana” ietvaros paredzēto Līvānu galvenās ielas rekonstrukciju 2,449 km garumā. Iepirkuma paredzamā līgumcena sastāda 1 480 000,00 Ls bez PVN, pretendentu pieteikšanās termiņš - 2011. gada 2. februāris.

 

Rekonstrukciju plānots realizēt ne ilgāk kā trīs gadu laikā vairākos Rīgas ielas posmos: 2011. gadā rekonstrukcija notiks posmā no Robežu ielas līdz Dzirnavu ielai; 2012. gadā – posmā no Dzirnavu ielas līdz Dubnas upes tiltam; 2013. gadā – posmā no Zemgales ielas līdz degvielas uzpildes stacijai „Latvijas nafta”. Tomēr, kā uzsver projekta vadītājs, rekonstrukcijas darbu īstenošanas laiks var būt īsāks, viss atkarīgs no konkursa uzvarētāja piedāvājuma.

Rekonstrukcijas rezultātā tiks atjaunots brauktuves segums atsevišķos ielas posmos, izveidotas ietves, veloceliņš un gājēju pārejas, drošības standartiem atbilstošas pieturvietas sabiedriskajam transportam, ierīkots apgaismojums un uzstādīti satiksmes organizācijas līdzekļi.

 

Projekts iesniegts un apstiprināts 3.2.1.2. aktivitātē „Tranzītielu sakārtošana pilsētu teritorijās”, tā kopējās attiecināmās izmaksas sastāda 1 790 019 LVL, no kurām 85% ir ERAF līdzfinansējums, 12% pašvaldības līdzfinansējums un 3% valsts budžeta dotācija pašvaldībai.

 

Ar atklātā konkursa nolikumu, pamatprojekta materiāliem un tehniskā projekta papildinājumiem interesenti var iepazīties Līvānu novada domes mājas lapā www.livani.lv sadaļā „pašvaldības iepirkumi un izsoles”.

 

Informāciju sagatavoja Līvānu novada domes Investīciju un projektu nodaļa. Tel.: +371 65307807

Papildus informāciju par ES struktūrfondiem varat iegūt: http://www.esfondi.lv/events.php?id=1