Projekti

/images/news/large/184.jpg

29.12.2010

Aktualitātes projektā „Līvānu novada pašvaldības ēku energoefektivitātes paaugstināšana” 2010. gada decembrī

Lai paaugstinātu pašvaldības ēku energoefektivitāti un uzlabotu cilvēka dzīves vides kvalitāti Līvānu pilsētā, Līvānu novada dome realizē projektu „Līvānu novada pašvaldības ēku energoefektivitātes paaugstināšana”.

 

Projekta ietvaros siltināšanas darbi ir pabeigti Līvanu 1. vidusskolas fasādei, Līvānu 1. vidusskolas „Laimiņas” sākumskolas (Zaļā ielā 43, Līvānos) fasādei, Līvānu novada pašvaldības ēkas fasādei. Nosiltinātie objekti ir nodoti ekspluatācijā.

 

Siltināšanas darbi vēl nav pabeigti Līvānu 2. vidusskolas ēkas fasādei, kā arī Līvānu novada centrālās bibliotēkas ēkas fasādei. Sakarā ar nepiemērotajiem laika apstākļiem, siltināšanas darbi abām ēkām tiks atsākti, kad būs tam atbilstoši laika apstākļi. Šogad tiks siltināti arī atlikušie 2 bojekti – PII „Rūķīši” filiāle „Pastariņi” un J. Graubiņa Līvānu mūzikas skola.

 

Projekta apstiprinātās kopējās izmaksas ir 1 732 700,00 LVL, t.sk., ERAF līdzfinansējums – 1 472 795,00 LVL (85%), valsts budžeta dotācija pašvaldībai – 155 943,00 LVL (9%) un Līvānu novada domes līdzfinansējums – 103 962,00 LVL (6%).

 

Projekts tiek realizēts ERAF Darbības programmas „Infrastruktūra un pakalpojumi” prioritātes 3.6. „Policentriska attīstība” 3.6.1.1. aktivitātes „Nacionālas un reģionālas nozīmes attīstības centru izaugsmes veicināšana līdzsvarotai valsts attīstībai” ietvaros.

 

Papildus informāciju par projektu īstenošanas mērķiem, aktivitātēm un plānotajiem rezultātiem variet iegūt http://www.livani.lv/lat/aktualitates/projekti/?doc=1993

Papildus informāciju par ES struktūrfondiem varat iegūt: http://www.esfondi.lv/events.php?id=1

Informāciju sagatavoja Līvānu novada domes Investīciju un projektu nodaļa. Tel.: +371 65307807