Kultūra

Kultūra

Kultūra

/images/news/large/167.jpg

31.03.2011

Aktualitātes projektā „Līvānu novada pašvaldības ēku energoefektivitātes paaugstināšana” 2011. gada martā

Kopš 2009.gada augusta tiek realizēts projekts „Līvānu novada pašvaldības ēku energoefektivitātes paaugstināšana”,kura ietvaros līdz 2012.gada oktobrim energoefektivitāte tiks paaugstināta 7 nozīmīgām pašvaldības ēkām.

Projekta ietvaros šobrīd ir nosiltinātas 3 pašvaldības ēkas – Līvānu 1.vidusskola, Līvānu 1.vidusskolas „Laimiņas” sākumskola un Līvānu novada domes ēka. Savukārt, rekonstrukcijas darbi vēl notiek Līvānu novada centrālās bibliotēkas ēkai, kā arī laikam kļūstot siltākam, siltināšanas darbi turpināsies Līvānu 2.vidusskolas fasādei.

Februāra beigās tika izsludināti iepirkumi par pirmskolas izglītības iestādes "Rūķīši" filiāles "Pastariņi" ēkas un J. Graubiņa Līvānu mūzikas skolas ēkas rekonstrukciju. Iepirkums noslēgsies 04.04.2011., pēc saņemto piedāvājumu izvērtēšanas, tiks slēgts līgums ar būvdarbu veicējiem.

Projekta kopējās attiecināmās izmaksas ir 1 732 700,00 LVL, t.sk., ERAF līdzfinansējums – 1 472 795,00 LVL (85%), valsts budžeta dotācija pašvaldībai – 155 943,00 LVL (9%) un Līvānu novada domes līdzfinansējums – 103 962,00 LVL (6%).

Projekts tiek realizēts ERAF Darbības programmas „Infrastruktūra un pakalpojumi” prioritātes 3.6. „Policentriska attīstība” 3.6.1.1. aktivitātes „Nacionālas un reģionālas nozīmes attīstības centru izaugsmes veicināšana līdzsvarotai valsts attīstībai” ietvaros.

 

Papildus informāciju par ES struktūrfondiem varat iegūt: http://www.esfondi.lv/events.php?id=1

Informāciju sagatavoja Līvānu novada domes Investīciju un projektu nodaļa. Tel.: +371 65307807