Kultūra

/images/news/large/1437.jpg

12.09.2013

Analizēja kultūras darbu Līvānu novadā

Tikšanās mērķis bija pārrunāt kultūras jomas aktualitātes un problēmas, ieskicēt turpmāko kultūrpolitikas darbu Līvānu novadā.

 

Domes priekšsēdētājs Andris Vaivods atzīmēja, ka pēc pašvaldību vēlēšanām ir aktīvi ķēries pie atsevišķu jomu sakārtošanas, kurām iepriekšējos gados atlicis mazāk uzmanības un laika. Viena no šīm jomām ir kultūras dzīve Līvānu novadā. A.Vaivods veltīja kultūras jomas speciālistiem atzinīgus vārdus par to, kas izdevies labi, tomēr nenoliedza, ka daudzas lietas kultūras darba organizācijā viņu neapmierina.

 

Priecē pašdarbnieku sniegums Vispārējos latviešu Dziesmu un deju svētkos, taču vienlaikus saasinās pašdarbības kolektīvu vadītāju atalgojuma problēma. Nepieciešams izstrādāt diferencētu kolektīvu vadītāju atalgojuma sistēmu, ieviest objektīvus kritērijus (dalība un sasniegumi skatēs u.c.), pēc kuriem aprēķinātu atalgojumu kolektīvu vadītājiem, motivējot tiekties pēc augstākiem kolektīvu sasniegumiem un iekļūšanas augstākā kategorijā. Vienlaikus nevienu kolektīvu, kaut arī ar niecīgu dalībnieku skaitu, jo īpaši laukos, nedrīkst likvidēt, uzsvēra domes priekšsēdētājs.

 

Lai gan pašdarbības kolektīvu skaits nesamazinās, tomēr jūtams pēctecības trūkums. Sarūk dziedātāju skaits koros, kā arī dejotāju skaits jauniešu deju kolektīvos. Sākumskolās dejotāju pietiek, taču pamatskolas un vidusskolas posmā jauniešiem zūd interese par pašdarbību. Šajā jomā aktīvāk jāsadarbojas kultūras centram ar novada vidusskolām un bērnu un jauniešu centru.

 

Sanāksmes dalībnieki atzina, ka svarīgi ir piesaistīt un noturēt izcilus kolektīvu vadītājus, jo tieši viņi bieži vien ir atslēga pašdarbības kolektīva veiksmes stāstam.

 

Domes priekšsēdētāja vietniece kultūras, sporta un sociālajos jautājumos Aija Usāne uzsvēra, ka svarīgi domāt par sabiedrības vajadzībām un interesēm, jo kultūras pasūtītājs ir novada iedzīvotājs. Kopējais finanšu apjoms no pašvaldības budžeta kultūrai ir ievērojams, jautājums ir par to, cik lietderīgi tas tiek izmantots. Arī paši kultūras darbinieki atzīst, ka pasākumu apmeklētība bieži ir zema, neraugoties uz nelielajām biļešu cenām. Tam ir dažādi iemesli, piemēram, tas, ka novadā sarūk iedzīvotāju skaits. Tomēr daudz var darīt arī paši kultūras jomas profesionāļi, meklējot jaunas iespējas piesaistīt skatītāju. To varētu darīt gan piedāvājot un tirgojot biļetes uz vietas uzņēmumos un firmās, gan aktīvāk un radošāk reklamējoties. Piemēram, pasākumu laikā ieinteresējot skatītājus par turpmākajiem koncertiem un izrādēm. Jāatzīst arī tas, kas uz populāru un tautā iemīļotu mākslinieku koncertiem skatītāju netrūkst. Tas nozīmē, ka svarīga ir arī mākslinieku atlase.

 

Lai cilvēki nāktu uz kultūras pasākumiem, ir jārada svētku atmosfēra. Kultūra mūsdienās nav lēta prece, tādēļ, iegādājoties biļeti, apmeklētājs cer saņemt arī pilnvērtīgas sajūtas. Tāpēc kultūras centram ir iecere ieviest kafijas pauzes koncertu un citu pasākumu starpbrīžos. Kopīgi ar pašvaldības juristiem tiks izstrādāti noteikumi, lai varētu piesaistīt privātos uzņēmējus, kas nodrošinātu skatītājiem iespēju koncerta pārtraukumā baudīt smaržīgas kafijas tasi vai vīna glāzi.

 

Pasākumu daudzveidības ziņā situācija ir cerīga – Līvānu novadā notiek gan koncerti un teātra izrādes, gan filmu seansi un radošās darbnīcas, cirka un leļļu teātra izrādes bērniem. Līvānu novada kultūras centra direktore Līga Rubīne informēja, ka kopumā šīgada laikā notikuši ap 100 dažāda mēroga kultūras aktivitāšu. Bez tam Līvānu novada kultūras centra paspārnē darbojas 29 pašdarbības kolektīvi. Šogad ieviests jauninājums Gada balva kultūrā, kas ir kā papildus stimuls kultūras jomas darbiniekiem celt savu profesionālo latiņu.

 

Arī sabiedrības informēšanas jomā tiek izmantotas gan tradicionālās metodes (afišas, mēneša pasākumu programmas-bukleti), gan meklēti jauni kanāli, piemēram, kultūras centra mājaslapā ir iespēja laimēt brīvbiļetes uz pasākumiem, piedaloties konkursos. Iedzīvotāju informēšanā cieša sadarbība notiek ar Līvānu novada pašvaldības sabiedrisko attiecību un ārējo sakaru daļu, kas izplata informāciju www.livani.lv, Līvānu novada vēstīs, radio stacijās, televīzijā. Plānots, ka iedzīvotāju informētība pieaugs arī realizējot LEADER projektu „Elektroniskā informatīvā stenda iegāde un uzstādīšana Līvānos”, ko ievieš Līvānu novada pašvaldība. Projekts paredz, ka nākošā gada vasarā pilsētas centrā tiks uzstādīts lielizmēra videoekrāns, kas visu cauru gadu diennakts režīmā iedzīvotājus informēs par aktuālāko novadā. Tā būs inovācija sabiedrības informēšanas jomā ne tikai Līvānu novadā, bet arī Latgalē.

 

Sarunā ar kultūras speciālistiem tika pārrunātas arī tālākizglītības iespējas, pasākumu ieejas biļešu cenu noteikšanas kārtība un citi jautājumi. Savu ciešāku iesaistīšanos kultūras politikas veidošanā novadā solīja arī pašvaldības kultūras un sporta komisija. Lai pārrunātais nepaliktu tikai sarunu līmenī, domes priekšsēdētājs A.Vaivods uzdeva nozares profesionāļiem uzsāk darbu pie kultūrpolitikas koncepcijas izstrādes un uzsvēra, ka pats personīgi sekos līdzi tam, lai kultūras jomā Līvānu novads piedzīvotu pozitīvas izmaiņas.

 

Informāciju sagatavoja Līvānu novada domes sabiedrisko attiecību un ārējo sakaru daļa

 

Foto: J.Magdaļenoks SIA "Minox"