Kultūra

/images/news/large/1338.jpg

25.07.2013

Rožupes danču muzikanti - 16.augustā

Jau 18. gadu Rožupes kultūras nams augusta mēnesī rīko muzikantu saietu. Tā ir lieliska iespēja dzirdēt un iepazīt vēl nedzirdētas un jaunas grupas, kā arī klausīties kā uzstājas pazīstamas un populāras grupas. Muzikālā programma katru gadu tiek veidota ļoti dažāda, lai labi justos jebkuras paaudzes un muzikālās pārliecības apmeklētāji. Šī gada muzikālās programmas tēma- „Mums šogad astoņpadsmit…”. Jūsu uzstāšanos vērtēs un analizēs kompetenta žūrija.

 

„Danču muzikantu saiets” notiek 2013.gada 16.augustā, Līvānu novada Rožupes estrādē plkst.20:00

 

Dalības maksa mūziķu grupai Ls 5. Šajā pasākumā var piedalīties jebkura mūziķu grupa, kura ir guvusi zināmu pieredzi un atbalsta šī pasākuma mērķus. Koncertā jāizpilda divas dziesmas pēc saviem uzskatiem. Jābūt atbilstošam grupas vizuālajam tēlam. Pasākuma laikā žūrija vērtēs un analizēs mūziķu grupu uzstāšanos un tiks apbalvotas trīs labākās mūziķu grupas pēc žūrijas vērtējuma:

 

  1. 1.     vietas ieguvējiem balva  Ls 100, -
  2. 2.      vietas ieguvējiem balva Ls 70,-
  3. 3.     vietas ieguvējiem balva Ls 50,-
  4. 4.     mūziķu grupa- „Skatītāju simpātija”-balva Ls 50,-

    Lai pieteiktos „Danču muzikantu saietam”, lūdzam aizpildīt pieteikuma anketu un iesniegt Rožupes kultūras namā līdz šī gada 8.augustam, sīkāka informācija pa telefonu-65329509, 28349576, e-pasts rozupekn@inbox.lv ,

 

Pēc koncerta- apbalvošana, mielasts, zaļumballe.

 

Zaļumballes spēlēšanas kārtība:

1. VIETAS IEGUVĒJI

2. VIETAS IEGUVĒJI

3. VIETAS IEGUVĒJI

Titula „Skatītāju simpātija” ieguvēji .

(spēlēšanas ilgums 1,5 stundas)

 

Uzziņas pa tālruni 28349576, 65329509, e-pasts: rozupekn@inbox.lv

 

Pilnu NOLIKUMA tekstu un PIETEIKUMA ANKETU atradīsiet:

http://livani.lv/page/211?date=2013-08-16