Kultūra

/images/news/large/1258.jpg

18.06.2013

SIEVIETE LATVIJAI 2013

Par nozīmīgu ieguldījumu tautas tradicionālā mantojuma saglabāšanā un popularizēšanā Līvānu 1.vidusskolas skolotāja un folkloras kopas "Ceiruleits" vadītāja Anna Kārkle kļuvusi par vienu no konkursa "Sieviete Latvijai 2013" uzvarētājām nominācijā "Es negāju noskumusi nevienā(i) vietiņā!".

 

Laikraksts „Latvijas Avīze” jau sešpadsmito gadu izsludināja vēstuļu konkursu „Sieviete Latvijai” aicināja rakstīt par īpaši darbīgām, atsaucīgām un nesavtīgām sievietēm, kuras rūpējas par latvisko tradīciju saglabāšanu un popularizēšanu.

 

Šā gada konkursa moto „Gaidot Dziesmu un Deju svētkus”, tika aicinātas pieteikt kandidātes trīs nominācijās:

 

       1.Es negāju noskumusi nevienā(i) vietiņā:

 

tika aicināts pieteikt izcilas sievietes deju kolektīvu, koru, folkloras kopu vadītājas, amatierteātru režisores. Tās, kuras, nežēlojot savu brīvo laiku, pulcina ap sevi cilvēkus, kas vēlas apgūt latviskās dejas, dziesmas un tradīcijas.

 

       2. Tautiešam(i) apsolīju raibus cimdus vakarā:

 

    tika aicināts pieteikt izcilas sievietes, kuras darina tautas tērpus, latviskas rotas, latviskos instrumentus un priekšmetus. Kā arī tās sievietes, kuras latviskās prasmes un tradīcijas pratušas izmantot, lai radītu savu uzņēmējdarbību.

 

       3. Pie Dieviņa gari galdi:

 

     tika aicināts pieteikt izcilas sievietes, kuras rūpējas par savas dzimtas vēsturi, iekārtojot muzejus, piemiņas istabas, senlietu glabātājas, ģimenes vēstures pētnieces.

 

Arī mēs, Līvānu 1.vidusskolas kolektīvs, nominācijai Es negāju noskumusi nevienā (i) vietiņā pieteicām mūsu folkloras kopas „Ceiruleits” vadītāju Annu Kārkli.

 

      ….”Kas ir tas, kas šo sievieti padara tik īpašu...?

 

Varbūt tas ir sirds plašums, kurai pietiek mīlestības, gan pašas trijiem bērniem, gan vēl 70 un vairāk jauniešiem, kuriem tikšanās folkloras dzidrajā vidē ir nozīmīgs identitātes izpausmes brīdis.

 

Varbūt tas ir dvēseles valodas dziļums, ar kuru Anna uzrunā katru, kad dāsni dāvā izpratni par sentēvu filozofisko un dvēselisko mantojumu, tā nozīmi un mūžības spēku.

 

Varbūt tā ir neizsīkstošā enerģija, apbrīnojamais optimisms un bezgalīgā nesavtība   gādājot par mākslinieciski izcilām un enerģētiski caurstrāvotām tikšanās reizēm ar tautas mākslas   cienītājiem un izpratējiem.

 

Anna ir Latgales Dainu Māte. Mēs, savā novadā, varam būt lepni un droši, ka katrs, kura sirds pukst vienotā ritmā ar tautasdziesmu ir svētīti un nemirstīgi.

 

Annas pašaizliedzību un uzticību folklorai ar apbalvojumiem ir novērtējušas bezgala daudzas organizācijas. Ar milzīgu pateicību un cieņu Anna tās uzņem, taču tās nav svira, kas darbina viņas dziņu dot, radīt, mācīt un dāvināt. Mēs varam būt pateicīgi Latgales Mārai par svētību  dzīvot vienā laikā ar šo vienkāršo un sirds gudro Latgaļu sievieti, māti, skolotāju un folkloras dvēseli –Annu Kārkli”.

 

Konkursa žūrija izvērtēja  un godalgoja katrā nominācijā izvirzītās kandidātes. 12 labākās nominantes, viņu vidū arī mūsu Anna Kārkle, 14.jūnijā tika aicinātas uz īpašu apbalvošanas pasākumu Rīgā. Viņas saņēma simbolisko konkursa dāvanu – kristāla kurpīti.

 

Katras nominācijas uzvarētāja saņēma dāvanā arī naudas balvu no Hipotēku bankas,  Balvu un Gulbenes slimnīcu apvienības.

 

Visas laureātes saņēma Eiroparlamenta deputātes Ineses Vaideres dāvāto speciālbalvu – braucienu uz Briseli.    

 

Līvānu 1.vidusskolas direktora vietniece

audzināšanas darbā – Evita Kleina