Kultūra

/images/news/large/1208.jpg

22.05.2013

"Pulkā eimu, pulkā teku" Nacionālais sarīkojums Kuldīgā un Alsungā

 

Anna Kārkle,

folkloras kopas "Ceiruleits" vadītāja

 

 

Šā gada 18.un 19.maijā notika 29.Latvijas bērnu un jauniešu folkloras svētki „Pulkā eimu, pulkā teku”. Sarīkojumā piedalījās 1002 dalībnieki no 67 dažādu novadu bērnu un jauniešu folkloras kopām. Starp sarīkojuma dalībniekiem bija arī Līvānu 1.vidusskolas un Līvānu BJC folkloras kopas „Ceiruleits” jaunākās un vecākās grupas bērni un jaunieši.


 Pasākuma mērķis ir saglabāt, apgūt, pārmantot un popularizēt Latvijas novadu vietējo tradīciju daudzveidību, vienlaikus dodot iespēju bērniem un jauniešiem piedzīvot kopā būšanas prieku dziesmā, kopīgā muzicēšanā, dejošanā, stāstu stāstīšanā un to uzklausīšanā, sastopot dažādu novadu draugus un apgūstot viņu mantotās tradīcijas un apgūto pieredzi. „Pulkā eimu, pulkā teku” ir valsts atbalstīta tradicionālās kultūras un nemateriālā mantojuma apgūšanas un pārmantošanas programma, kurā piedalās bērnu un jauniešu folkloras kopas, kas darbojas interešu izglītības ietvaros skolās, bērnu un jauniešu centros vai kā pulciņi kultūras namos. Programmā ir iespēja iesaistīties arī individuāliem interesentiem, piedaloties folkloras konkursos bērniem un jauniešiem.


Šī gada sarīkojuma tēma ir „Gudru ņēmu padomiņu”. Tā norāda uz katra laikmeta un paaudzes nepieciešamību meklēt sasaisti ar iepriekšējām paaudzēm, mantojot uzkrāto gudrību un pieredzi, pēc tam pielāgojot un izmantojot to mūsdienās. Par pasākuma norises vietām tika izvēlētas Kuldīga un Alsunga. Abas šīs vietas ir Kurzemes pērles ar savu īpašo kultūrvides radīto starojumu.


Daudzveidīga bija pasākuma programma. Diena sākās ar Kuldīgas takas „Kuldīgas ābece” izstaigāšanu. Iepazinām skaistākos un interesantākos Kuldīgas apskates objektus. Tad sekoja koncerts Latvijas novadu sasaukšanās 1905. gada parkā Kuldīgā. Lietusgāzes dēļ izpalika koncerts Neturi sveci zem pūra Alsungas pils pagalmā. Vakarpusē svētku dalībnieki pulcējās Alsungas baznīcā uz Svētbrīdi un folkloras konkursu uzvarētāju koncertu Zvaigžņu sega. Šajā koncertā piedalījās arī līvānieši- diždižās dziedātājas Marta Vilcāne un Anna Valaine, ermoņiku spēlmanis Mairis Iesalnieks un Ceiruleiša vecākās grupas kapela. Pēc koncerta turpinājās sadancošana un stāstu vakars.


Pasākuma otrā dienas sākās ar  Rotaļu un spēļu rītu Ar gudru prātu var visu Ziedulejas estrādē.Tam sekoja Novadu koncerts Gudru ņēmu padomiņu turpat Ziedulejas estrādē.


Svētku noslēgumā Valsts izglītības satura centra vadītāja  vietniece Agra Bērziņa pasniedza Pateicības rakstus par folkloras tradīciju kopšanu bērnu un jauniešu folkloras programmā „Pulkā eimu, pulkā teku”. Visi tika pie dāvanām, neviens tukšā nepalika.

 

Pasākumu rīkoja Valsts izglītības satura centrs sadarbībā ar Alsungas novada domi, Alsungas vidusskolu un kultūras namu, Kuldīgas novada domi, Kuldīgas Bērnu un jauniešu centru un tradicionālās kultūras biedrību „Aprika”. Pasākumu atbalstījaValsts Kultūrkapitāla fonds.

 

Paldies Līvānu novada domei, Līvānu BJC un Līvānu 1.vidusskolai par atbalstu, lai folkloras kopa "Ceiruleits” varētu piedalīties folkloras jomas Nacionālajā sarīkojumā!