Kultūra

/images/news/large/1141.jpg

22.04.2013

Aptaujas „Kā Jūs vērtējat kultūras dzīvi Līvānu novadā?” rezultāti

No 5.marta līdz 5.aprīlim Līvānu novada dome tīmekļa vietnē www.visidati.lv  veica aptauju „Kā Jūs vērtējat kultūras dzīvi Līvānu novadā?”.  Aptaujā piedalījušies 116 respondenti vecumā no 13 līdz 65 gadiem. 64,3% dzīvo Līvānos, 6,1% - Rožupes pagastā, 3,5% - Jersikas pagastā, 1,7% - Sutru pagastā, 7% - Turku pagastā, 9,6% - Rudzātu pagastā, 7,8% dzīvo ārpus Līvānu novada.

 

Aptaujas rezultāti liecina, ka  vairums no aptaujātajiem kopumā ar kultūras dzīvi novadā ir apmierināti  - 25% atbildēja, ka kultūras dzīve viņus pilnībā apmierina, 41,4% - ka kultūras dzīve viņus drīzāk apmierina. Tomēr daļu (23,3%) kultūras dzīve drīzāk neapmierina un 10,3%, jeb 12 respondentus, kultūras dzīve pilnībā neapmierina.

 

27,6% aptaujāto iespēju robežās apmeklē gandrīz visus pasākumus Līvānu novadā, 6,9% pasākumus apmeklē vienu reizi divās nedēļās, 24,1% - apmēram reizi mēnesī, 35,3% - dažas reizes gadā, 3,4% - reizi gadā un 2,6% - retāk kā reizi gadā. Izrādās, ka daudzi novada iedzīvotāji visai bieži apmeklē pasākumus arī citās pilsētās (visbiežāk Rīgā un Jēkabpilī) – 29,3% apmēram reizi mēnesī, 49,1% - dažas reizes gadā, 19,8%  reizi gadā.

 

Visbiežāk minētie faktori, kas traucē apmeklēt pasākumus biežāk, ir laika trūkums (24,1%), naudas trūkums (18,1%) un piedāvājums neatbilst gaumei (32,8%). Papildus minēti arī tādi faktori, kā pasākuma norises laika neatbilstība (notiek darbdienās) un attālums (tālu no dzīvesvietas).

 

Aptauja parādīja, ka kultūras jautājumos gaumes ir krasi atšķirīgas. Tomēr visvairāk pieprasītie kultūras pasākumi ir populārās mūzikas koncerti (16,9%) un kvalitatīvas teātra izrādes (16,2%). Piedāvātos atbilžu variantus - filmas, šlāgergrupu koncerti, balles, pasākumi ģimenēm ar bērniem - izvēlējās aptuveni vienāds respondentu skaits  8,3% – 8,8 %.  Arī pārējiem atbilžu variantiem bija savi piekritēji.

 

Arī jautājumos „Kurš kultūras pasākums ir visvairāk paticis un kurš visvairāk nepaticis?” atklājas gaumju dažādība. Viens un tas pats pasākums vairākos gadījumos vienam šķitis kā labākais, bet citam – kā vissliktākais. Tomēr visbiežāk kā vislabākie minēti grupu „Melo M”, „Labvēlīgais tips”, „Pērkons” , „Dzelzs vilks” un Laimas Vaikules koncerti, Līvānu novada gada balle, Sportistu balle, Līvānu pilsētas svētki. Savukārt vislielāko vilšanos bija izraisījis Zigmāra Liepiņa dziesmu koncerts, vairākkārt bija minētas arī zemas kvalitātes teātra izrādes un uzvedumi.

 

Aptauja parādīja, ka ļoti populārs pasākums ir pilsētas svētki, tos gandrīz vienmēr apmeklē 73,3% respondentu, kā kuru reizi – 22,4% un neapmeklē tikai 4,3%. Par vispiemērotāko vietu pilsētas svētku organizēšanai biežāk atzīts Tradīciju laukums (67,2%), Līvānu Zaķusalu minējuši 23,3%, sniegtas arī citas atbildes, piemēram: būtu nepieciešama brīvdabas estrāde pie mākslas un amatniecības centra (vairākas reizes).  Pēc 46,6% respondentu domām, labākais pilsētas svētku norises ilgums būtu divas dienas – piektdien un sestdien, 26,7% domā, ka trīs dienas – piektdien, sestdien un svētdien, 15,5%, ka tikai sestdien. Paši aptaujātie piedāvā arī savu atbilžu variantu – sestdien un svētdien (tas minēts vairākas reizes).

 

Vislielākā dažādība atklājās jautājumā „Kādus māksliniekus, izrādes, koncertus, pasākumus vēlētos redzēt Līvānos?”, tādēļ  nosauksim tikai tās atbildes, kas minētas vairākas reizes:  dažādu jauno mūziķu koncertus (kas varētu interesēt jaunākas paaudzes cilvēkus),  Daugavpils teātra izrādes, vairāk vajadzētu pasākumus, izrādes bērniem un ģimenēm (laikā, kad bērni neguļ un vecākiem nav jābūt darbā), Līvānu novada pašdarbnieku koncertus un izrādes, kvalitatīvas teātra izrādes.

 

Lielākais respondentu skaits vēlētos pasākumus apmeklēt sestdienu vakaros (31,8%), piektdienu vakaros (26,3%), tomēr minēts arī  - svētdien pa dienu (15,2%), darbdienu vakari (12,9%) un sestdien pa dienu (12,4%).

 

Aptaujas rezultāti liecina arī par to, ka vairums iedzīvotāju atbalsta ideju par elektroniskā informatīvā tablo uzstādīšanu Līvānu pilsētas centrā (77,6%).

 

Pateicamies par idejām un ieteikumiem, atbildot uz jautājumiem „Ja Jūs būtu Līvānu novada Kultūras centra vadītājs, kādu jaunievedumu Jūs ieviestu?, „Kādas jaunas tradīcijas Jūs piedāvātu ieviest Līvānu pilsētas svētkos?” un „Jūsu ierosinājumi kultūras dzīves uzlabošanai Līvānu novadā”. Atbilžu ir daudz, tādēļ nosauksim biežāk minētos un oriģinālākos ierosinājumus.

 

Ja es būtu kultūras centra vadītājs, es:

 

- vasaras laikā organizētu vairāk pasākumus brīvā dabā, izmantojot pašdarbības kolektīvu resursus, piemēram, ielīgošanu, ražas svētki u.tml.

 

- veiktu tautas balsojumu par grupām, kādas iedzīvotāji vēlētos šeit redzēt uzstājamies

 

- nodrošinātu spēļu istabu (ar audzinātāju) mazajiem bērniem, kamēr vecāki bauda mākslu

 

- dibinātu vidējās paaudzes jaukto kori vai ansambli

 

- atdzīvinātu latvisko svētku tradīcijas Līvānu pilsētā

 

- ieviestu izstādes, piemēram dzīvnieku izstāde, iedzīvotāji varētu izrādīt savu mājas mīluli un iegūtu balvu

 

- domātu par pagastu kultūras dzīvi - pašreiz tā tendēta uz pensionāru vakariem. Koncerti tiek rīkoti neizdevīgos laikos, piemēram svētdienā - dienas otrajā pusē

 

- bieži vien par gaidāmo pasākumu informācija ir ļoti skopa, arī pie ziņojumu dēļiem informācija par gaidāmo pasākumu nav plašāka

 

 - organizētu pašdarbnieku kolektīvu kopkoncertu, kad pilnīgi visi Līvānu novada pašdarbības kolektīvi varētu atrādīt vienuviet savu gada padarīto darbu! Būtu krāšņa koncertprogramma, manuprāt!

 

- noteikti ieviestu kādu pasākumu jauniešiem, viņu attīstībai, izglītībai

 

-  vairāk bukletiņus un afišas par pasākumiem

 

 - vairāk meklētu iespējas demonstrēt filmas un kopumā rīkotu pasākumus, kas piesaistītu dažādu paaudžu cilvēkus

 

- balles ik mēnesi, danču naktis, teātru viesizrādes, noteikti vairāk nekomerciālās mūzikas koncertu, izmantotu arī kamerzāli intīmākas noskaņas koncertiem

 

 - organizētu konkursus, lai iegūtu laimīgas brīvbiļetes uz pasākumiem

 

- organizētu deju vakarus/dienas, apmācību

 

- mūzikas instrumentu apguvi pieaugušajiem

 

- somu pakaramo tualetē vajadzētu

 

- veidotu aprakstus presē par aizvadītajiem pasākumiem. Centieties ieintriģēt mūs!

 

 - ieviestu  ģimenes biļetes uz dažādiem pasākumiem

 

- anketas par pasākumu, ko aizpildītu tūlīt pēc pasākuma, lai noskaidrotu līvāniešu vēlmes....

 

- biežāk rīkotu dažādus izklaides un atpūtas pasākumus. Iesaistītu talantīgus jauniešus vai dziedošas ģimenes mūsu novadā tādas noteikti ir. Noteikti starp jauniešiem ir talantīgi vingrotāji vai citādiem talantiem apveltīti jaunieši

 

 - Ziemassvētkos rīkotu vērienīgus masku gājienus vai karnevālus. Tāpat gājiens pretī pavasarim vai vasarai

 

 - biežāk rīkotu vietējo pašdarbnieku koncertus

 

- aicinātu slavenus un pazīstamus mūziķus un māksliniekus, kuri dzimuši un auguši Līvānu novadā

 

- organizētu kino vakarus, brīvdabas kino

 

- pasākumus jauniešiem - karnevālus /diskotēkas, deju vakarus, erudīcijas spēles

 

 

 

Ierosinājumi kultūras jomas uzlabošanai:

 

- iesaistīt vietējās izglītības iestādes, bērnu un jauniešu centru, vispār jauniešus lielo pasākumu organizēšanā un norisē

 

 - informācijai par kultūras pasākumu norisi jābūt saskaņotai, lai neparādītos nepareizi norises laiki un datumi (ir tādi gadījumi)

 

- nepieciešama plašāka informācija par pašdarbības kolektīviem un iespējām tajos iesaistīties

 

- pasākumus brīvā dabā vasarā

 

 - sniegt plašāku informāciju par gaidāmo pasākumu, jo bieži vien tā nav pietiekama

 

- rīkot novadā novada pagastu sadraudzības-iepazīšanās vakarus. Piemēram katru mēnesi visi brauc uz Rožupi, otru mēnesi un Sutriem utt.

 

- tā turpināt

 

- katrā pagastā, katru mēnesi pa vienai ballei vai diskotēkai, jo jaunatnei nav kur pavadīt brīvdienas

 

- vairāk uzmanības pievērst jauniešu kultūras dzīvei

 

- manuprāt ir vairāk jākomunicē ar iedzīvotājiem, lai izprastu un analizētu to vēlmes (šī aptauja ir labs piemērs)

 

- skatīties plašāk, meklēt māksliniekus dažādām paaudzēm - ne tikai pop vai šlāgermūziku, bet arī klasisko, orķestrus, nekomerciālo, kaut reizi gadā uzaicināt kādu profesionālu teātri

 

- mēģināt strādāt radošāk, meklēt kaut ko svaigu un neredzētu. Neatražot sevi un nebraukt iebrauktajās sliedēs

 

 - nodrošināt sabiedrisko transportu pasākumu laikā, lai iedzīvotāji no pilsētas un pagastiem varētu aizbraukt un baudīt tos pasākumus, kuri tiek rīkoti

 

- vēlētos vairāk pasākumu pagastos, iedzīvotājiem nepietiek ar vienu pasākumu mēnesī, turklāt ja tā ir vienkārši nakts balle, pagastos vairāk varētu aicināt mūsu novada citu pagastu pašdarbniekus, jo gribas redzēt, ko dara ļaudis citos pagastos

 

- kārtīgas estrādes uzbūvēšana

 

- būtu nepieciešams kāds izklaides/atpūtas centrs ar kafejnīcu (bet bez disko gaismām un skaļas mūzikas!), kur var gan izkustēties, gan aliņu iemalkot, gan TV sporta mačus draugu pulkā paskatīties. Tā visa Līvānos šausmīgi trūkst, jo reāli nav kur aiziet... Un groziņballes varbūt der laukos, bet pilsētā, uzskatu, kultūras centrā jābūt kafejnīcai - jo, ejot viens, nekad tu nevari visu paņemt līdzi, nereti nezini, ko satiksi un cik ilgi uzkavēsies

 

 

 

Ierosinājumi pilsētas svētku organizēšanai:

 

- izbraucienus ar zirgu pajūgiem cauri pilsētai, gaisa balonu vai „pūķu” šovs, veco automobiļu, lauksaimniecības tehnikas parāde

 

- noorganizēt konkursu par Līvāniem, bērnu un jauniešu zīmējumu konkursu vai c.

 

- katru gadu svinēt kādas ielas svētkus

 

- vakaru kopā ar pašvaldības administrāciju, tādu kā atvērto durvju dienu pašvaldībā

 

- izvēlēties pilsētas princi un princesi

 

- labas tās pašas tradīcijas, tikai ar uzlabojumiem – gājienā vairāk iesaistīt uzņēmējus, tradīciju laukumā vairāk sēdvietu, vairāk atpūtas vietā zonu, kur vakarā pasēdēt, arī gados vecākiem cilvēkiem, nevis stāvēt ceļa malā

 

- organizēt dažādus radošus āra pasākumus – ielu koncertus, ielu izstādes, improvizācijas

 

- lielformāta foto izstādi pilsētas ielās

 

- kopīgi radīt kādus pilsētvides objektus, piemēram, māla skulptūras, gleznojumus, soliņus – jebko estētisku un ilgi lietojamu

 

- pārsteidzošas aktivitātes – flešmobus, iesaistot iedzīvotājus

 

- savu īpašumu sakopšanas un rotāšanas akcija