Kultūra

/images/news/large/1068.jpg

02.04.2013

Labākie kultūras jomā

Lai sekmētu tradicionālo kultūras vērtību saglabāšanu un veicinātu kultūras pasākumu kvalitātes paaugstināšanu Līvānu novadā, šogad uzsākta jauna iniciatīva - pirmo reizi Līvānu novada vēsturē (turpmāk – katru gadu) tiek rīkots konkurss „Līvānu novada Gada balva kultūrā”.  Iedzīvotāji, iestādes un uzņēmumi līdz 2013.gada 5.martam varēja pieteikt pretendentus četrās nominācijās:  ”Labākais amatiermākslas kolektīvs”, „Labākais vadītājs”, „Novada labākais kultūras pasākums”, „Labākais vizuāli estētiskā tēla veidotājs kultūras iestādēs" (noformētājs, skaņas un gaismas operators, tehniskais personāls u.c.).

 

Vērtēšanas komisijas sastāvā bija  Līvānu novada domes vadības, Sociālo, izglītības un kultūras jautājumu komitejas, Kultūras un sporta komisijas un Līvānu novada Kultūras centra pārstāvji. Vērtēšanas komisijas izvirzītās kandidatūras apstiprināja Līvānu novada dome 2013.gada 28.marta sēdē.

 

Par labāko amatiermākslas kolektīvu 2012.gadā atzīta Līvānu novada Turku saieta nama folkloras kopa „Turki”. Apbalvojums piešķirts par Līvānu novada tēla veidošanu Latvijā un ārvalstīs (dalība festivālā „BALTIKA 2012”, starptautiskajos festivālos Ukrainā un Polijā).

 

Par labāko kolektīva vadītāju atzīts Līvānu novada Kultūras centra Tautas deju ansambļa „Silava” un Rožupes kultūras nama vidējās paaudzes deju kolektīva „Rožupe” vadītājs Andrejs Usārs. Apbalvojums piešķirts par nozīmīgu ieguldījumu novada kultūras mantojuma saglabāšanā un popularizēšanā, kā arī par aktīvu dalību Līvānu novada kultūras dzīvē.

 

Par labāko 2012.gada kultūras pasākumu atzīts pasākums „Ubaglīča dienas Līvānos”. Apbalvojums piešķirts par Ubaglīča iedzīvotāju saliedētības, savstarpējas komunikācijas un jaunu ideju veicināšanu, par pasākuma aktivitāšu daudzveidību.

 

Par labāko vizuāli estētiskā tēla veidotāju kultūras iestādē atzīta Līvānu novada Kultūras centra un Rožupes kultūras nama māksliniece – noformētāja Alla Grineviča. Apbalvojums viņai piešķirts par ilggadēju un godprātīgu darbu Līvānu novada Kultūras centra un Rožupes kultūras nama vizuālā tēla veidošanā, par radošumu, iniciatīvu un augstu atbildības sajūtu, veicot darba pienākumus.

 

Saskaņā ar konkursa nolikumu, labākais amatiermākslas kolektīvs dāvanā saņems Pateicības rakstu, ceļojošo balvu un apmaksātu braucienu (pieredzes apmaiņas brauciens, dalība pasākumā vai tml.) Ls 600 apmērā, labākais vadītājs - naudas balvu Ls 50 apmērā, piemiņas balvu un Pateicības rakstu, novada labākais kultūras pasākuma organizators saņems naudas balvu Ls 100 apmērā, ceļojošo balvu un Pateicības rakstu, bet labākais vizuāli estētiskā tēla veidotājs  - naudas balvu Ls 100 apmērā un Pateicības rakstu.

 

Apbalvojumus pasniegs  Līvānu novada domes priekšsēdētājs Andris Vaivods Līvānu novada pašdarbības kolektīvu un kultūras iestāžu darbinieku gada pasākuma laikā 2013.gada 6.aprīlī Līvānu novada Kultūras centrā.