Sabiedrības līdzdalība

 

Ziņojums par lokālplānojuma publiskās apspriešanas laikā saņemtajiem priekšlikumiem un institūciju nosacījumiem un atzinumiem (09.10.2020.)

 

Lēmums par lokālplānojuma 1. redakciju (30.07.2020.)


Lokālplānojuma 1. redakcija (07.08.2020.) 


Paziņojums par Lokālplānojuma 1. redakcijas publisko apspriešanu (07.08.2020.)

 

Iesnieguma forma Lokālplānojuma 1. redakcijas publiskajai apspriešanai (07.08.2020.)

 

Noslēgumam tuvojas Līvānu novada pašvaldības integrētās attīstības programmas 2019.-2025. gadam izstrāde. Līvānu novada domes sēdes izraksts (2018.12.05)

 

Pārskats par „Līvānu novada pašvaldības integrētās attīstības programmas 2019- 2025.gadm 1.redakcijas” publisko apspriešanu, t.sk. sabiedriskās apspriešanas sanāksmēm un kopsavilkuma tabula (2018.10.26)


Noslēgusies „Līvānu novada pašvaldības integrētās attīstības programmas 2019-2025.gadm 1.redakcijas” publiskā apspriešana, t.sk. sabiedriskās apspriešanas sanāksmes (2018.10.09)

 

1.REDAKCIJA. Līvānu novada pašvaldības integrētās attīstības programma 2019.-2025.gadam (ZIP fails) (2018.08.24) - sakarā ar to, ka 1.redakcijas publiskā apspriešana ir noslēgusies, norisinās darbs pie Gala redakcijas izstrādes (2018.10.24).

 

Paziņojums par Līvānu novada pašvaldības integrētās attīstības programmas 2019.–2025.gadam 1.redakcijas apstiprināšanu un nodošanu publiskai apspriešanai(2018.08.23)


Lēmums par Līvānu novada pašvaldības integrētās attīstības programmas 2019.–2025.gadam 1.redakcijas apstiprināšanu un nodošanu publiskai apspriešanai(2018.08.23)


Līvānu novada domes 2018.gada 28.jūnija sēdes lēmums Nr.10-27  “Par Līvānu novada pašvaldības integrētās attīstības programmas 2019-2025.gadam izstrādi, veicot Līvānu novada pašvaldības integrētās attīstības programmas 2012-2018.gadam, termiņu aktualizāciju” (2018.07.13)

 

Par Līvānu novada pašvaldības integrētās attīstības programmas 2019. – 2025. gadam izstrādes procesu un to termiņu aktualizāciju (2018.07.12)

 

Par aptaujas rezultātiem Līvānu novada pašvaldības integrētās attīstības programmas 2019-2025. gadam izstrādes ietvaros (2018.07.03)

 

Līvānu novada pašvaldības integrētās attīstības programmas 2019-2025. gadam izstrādes ietvaros norisinājās 12 darba grupas (2018.04.17)

 

Iedzīvotāju aptauja (2018.03.23)

 

Plānojas  Līvānu novada pašvaldības integrētās attīstības programmas 2019-2025.gadam izstrādes Teritoriālo darba grupu diskusijas KATRĀ LĪVĀNU NOVADA PAGASTĀ un LĪVĀNU PILSĒTĀ (2018.03.22)

 

Plānojas  Līvānu novada pašvaldības integrētās attīstības programmas 2019-2025.gadam izstrādes  Sektorālo darba grupu un Teritoriālo darba grupu diskusijas(2018.03.12)


Paziņojums par sabiedrības līdzdalības procesu Līvānu novada pašvaldības integrētās attīstības programmas 2019-2025.gadam izstrādei (2018.02.22)

 

 

 

 

Plānojas  Līvānu novada pašvaldības integrētās attīstības programmas 2019-2025.gadam izstrādes  Sektorālo darba grupu un Teritoriālo darba grupu diskusijas