Līvānu novada domes pastāvīgās komitejas

Līvānu novada domes pastāvīgās komitejas

 

 

Līvānu novada domes sēžu un komiteju sēžu grafiks 2020. gadā

 

Domes sēdes, plkst.900

Sociālo, izglītības, kultūras un sporta jautājumu komiteja, plkst.900

Tautsaimniecības komiteja, plkst.1300

Finanšu komiteja, plkst.1500

30. janvāris

23. janvāris

23. janvāris

23. janvāris

27. februāris

20. februāris

20. februāris

20. februāris

26. marts

19. marts

19. marts

19. marts

30. aprīlis

23. aprīlis

23. aprīlis

23. aprīlis

28. maijs

21. maijs

21. maijs

21. maijs

25. jūnijs

16. jūnijs

16. jūnijs

16. jūnijs

30. jūlijs

23. jūlijs

23. jūlijs

23. jūlijs

27. augusts

20. augusts

20. augusts

20. augusts

24. septembris

17. septembris

17. septembris

17. septembris

29. oktobris

22. oktobris

22. oktobris

22. oktobris

26. novembris

19. novembris

19. novembris

19. novembris

17. decembris

10. decembris

10. decembris

10. decembris

 

 

Komiteju sastāvs

 

Finanšu komiteja:

 

Andrejs Bondarevs

Ināra Kalvāne

Ginta Kraukle

Jānis Magdaļenoks

Gatis Pastars

Pēteris Romanovskis

Ļevs Troškovs

Andris Vaivods - komitejas priekšsēdētājs

Ainis Veigurs

 

 

Tautsaimniecības komiteja:

 

Ramiss Aļijevs

Andrejs Bondarevs

Māris Grigalis

Valdis Labinskis

Jānis Magdaļenoks - komitejas priekšsēdētājs

Pēteris Romanovskis

Ļevs Troškovs

Andris Vaivods

 

 

Sociālo, izglītības, kultūras un sporta
jautājumu komiteja:

 

Māris Grigalis

Inese Jaunušāne

Ināra Kalvāne - komitejas priekšsēdētājs

Ginta Kraukle

Ivans Matrosovs

Gatis Pastars

Ainis Veigurs

Mārīte Vilcāne