Līvānu novada domes pastāvīgās komitejas

 

 

Līvānu novada domes sēžu un komiteju sēžu grafiks 2017. gadā

 

 

Domes sēdes, plkst.900

Sociālo, izglītības un kultūras jautājumu komiteja, plkst.900

Tautsaimniecības komiteja, plkst.1300

Finanšu komiteja, plkst.1500

26. janvāris

19. janvāris

19. janvāris

19. janvāris

23. februāris

16. februāris

16. februāris

16. februāris

30. marts

23. marts

23. marts

23. marts

27. aprīlis

20. aprīlis

20. aprīlis

20. aprīlis

25. maijs

18. maijs

18. maijs

18. maijs

29. jūnijs

22. jūnijs

22. jūnijs

22. jūnijs

27. jūlijs

20. jūlijs

20. jūlijs

20. jūlijs

31. augusts

24. augusts

24. augusts

24. augusts

28. septembris

21. septembris

21. septembris

21. septembris

26. oktobris

19. oktobris

19. oktobris

19. oktobris

30. novembris

23. novembris

23. novembris

23. novembris

28. decembris

21. decembris

21. decembris

21. decembris

 

 

Komiteju sastāvs

 

Finanšu komiteja:

 

Andris VAIVODS,

Aija USĀNE,

Klavdija DAUKŠTE,

Ļevs TROŠKOVS,

Pēteris ROMANOVSKIS,

Valdis ANSPAKS,

Jānis MAGDAĻENOKS,

Eriks SALCEVIČS,

Normunds BRUKMANIS

 

 

Tautsaimniecības komiteja:

 

Andris VAIVODS,

Ļevs TROŠKOVS,

Jānis MAGDAĻENOKS,

Valdis ANSPAKS,

Normunds LIEPNIEKS,

Māris GRIGALIS,

Juris KIRILLOVS.

 

 

Sociālo, izglītības un kultūras

jautājumu komiteja:

 

Aija USĀNE,

Klavdija DAUKŠTE,

Mārīte VILCĀNE,

Jānis MAGDAĻENOKS,

Māris GRIGALIS,

Inese JAUNUŠĀNE,

Gaļina KRJUKOVA.