Līvānu novada Izglītības pārvalde

 

 

 Līvānu novada izglītības pārvalde:

 

Ilga Peiseniece – Līvānu novada Izglītības pārvaldes vadītāja, tel.65342252, 25448052, e-pasts: ilga.peiseniece@livani.lv

 

Lidija Pastare – Līvānu novada Izglītības pārvaldes vispārizglītojošo skolu speciāliste, tel. 65342255, e-pasts: lidija.pastare@livani.lv

 

Edīte Utnāne - Līvānu novada Izglītības pārvaldes izglītības darba speciāliste tel.65342255, e-pasts: edite.utnane@livani.lv

 

 

 

AKTUALITĀTES IZGLĪTĪBAS DARBĀ

2017.gada aprīlī


 

Datums

Laiks

Vieta

Notikums

Informācija

01.04.

10.00

Rīgas Latviešu biedrības nams

Dalība stāstnieku konkursa „Anekdošu virpulis 2017” finālā

Folkloras jomas koordinatore

A.Kārkle

01.04.

 

Daugavpils

Dalība deju draudzības sacensībās Open Latvian Dance Cup Daugavpils Open 2017

Līvānu BJC

J.Butorins

03.04.

11.00

Rēzeknes Valsts 1.ģimnāzija

Dalība 7.atklātajā Latgales novada kulturoloģijas olimpiādē “Kultūra kā zīmju un simbolu sistēma”

www.rv1g.lv

03.-12.04.

8.00-17.00

Līvānu novada

Izglītības pārvalde

Rīgas ielā 77

Līvānu novada pedagogu izglītības darba metodisko izstrādņu izstāde

Līvānu novada IP

t.65342252

Līdz 04.04.

 

Līvānu BJC

Rīgas ielā 110

Darbu iesniegšana Zīmējumu un stāstu konkursam skolēniem par vardarbību interneta vidē

Līvānu BJC

04.04.

10.00

Preiļi

Latgales reģiona sacensības florbolā. Dalībnieki: 2005.g.dz.un jaunāki zēni

Preiļu

novada BJSS

04.04.

11.00

J.Eglīša Preiļu Valsts ģimnāzija

Dalība skolēnu skatuves runas un mazo formu uzvedumu konkursa 2.kārtā

Līvānu BJC

05.04.

Reģ. no 9.00

LU Pedagoģijas fak.

Jūrmalas gatve 76,

 

Dalība 13.atklātajā mājturības un tehnoloģiju (tekstila) olimpiādē “Gadalaiki – ziema” un 5.atklātajā mājsaimniecības olimpiādē

MA vadītāja

Līvānu novada IP

05.04.

 

Rīgas Mākslas un mediju tehnikums

Jūrmalas gatve 96

Dalība 13.atklātajā mājturības un tehnoloģiju (koka un metāla) olimpiādē “Gadalaiki – ziema”

MA vadītāja

Līvānu novada IP

05.04.

10.00

JVLMA

Kr.Barona ielā 1

Dalība Mūzikas olimpiādes valsts posmā

Līvānu 1.vidusskola

05.04.

10.00

Jēkabpils pamatskola

Rīgas ielā 200a

Dalība matemātikas olimpiādes 4.klasēm “Tik vai …Cik?” 4.kārtā. Izbraukšana plkst. 9.00 no Līvānu 1.vidusskolas

www.nms.lu.lv

05.04.

10.00

Aglona

Starpnovadu sacensības florbolā 1997.-2000.g.dz.

Aglonas novads

05.04.

10.30

Juglas vidusskola

Kvēles ielā 64

Dalība Latvijas izglītības vadītāju asociācijas konferencē

www.livao.lv

11.05.

16.00

Līvānu 1.vidusskola

Latvijas skolu jaukto koru salidojuma “Kalniem pāri” Līvānu novada kārta

Līvānu BJC

06.04.

10.00

Līvānu 1.vidusskola

Līvānu novada ģeogrāfijas olimpiāde 7.-9.klasēm.

Dalībnieku pieteikšana līdz 04.04. Līvānu novada Izglītības pārvaldē, e-pasts: lidija.pastare@livani.lv

MA vadītāja S.Vaikule

Līvānu novada IP

06.04.

11.00

Līvānu novada Kultūras centrs

Līvānu novada izglītības iestāžu deju kolektīvu sadancis-skate

Līvānu BJC

06.04.

14.00

Līvānu novada dome

Līvānu novada izglītības iestāžu vadītāju sanāksme

Līvānu novada IP

I.Peiseniece

07.04.

10.00

Anniņmuižas vidusskola

Kleistu ielā 14, Rīgā

Krievu valodas (dzimtās) MA vadītāju seminārs

MA vadītāja

K.Daukšte

07.04.

10.00

Līvānu 1.vidusskola

Tīkla bumbas sacensības 2.-3.klasēm un 4.-5.klasēm

Līvānu BJSS

07.04.-

08.04.

10.00

Riebiņu vidusskola

Nometņu vadītāju kursi (36 stundas) “Bērnu nometņu vadīšanas un organizācijas kompetenču pilnveide. Reģistrēšanās www.nometnes.gov.lv

www.nometnes.gov.lv

08.04.

10.00

Daugavpils Centra vidusskola, Kandavas iela 17

Dalība Latgales reģiona 4.klases skolēnu 14.atklātajā matemātikas olimpiādē.

Izbraukšana plkst. 8.30 no Līvānu novada domes

Daugavpils pilsētas IP

08.04.

9.30

VISC Strūgu ielā 4

Rīga

Dalība folkloras skolotāju profesionālās kompetences pilnveides kursos

Līvānu BJC

A.Kārkle

10.,11.04.

9.30

Rīgas Tehniskā koledža,

Braslas ielā 16

Dalība pilotskolu vadības komandu mācībās projekta “Kompetenču pieeja mācību saturā” ietvaros

PII “Rūķīši”

Līvānu 1.vidusskola

10.04.

10.00

LU Vēstures un filozofijas fakultāte,

Aspazijas bulvārī 5

Dalība vēstures olimpiādes 9.klasēm valsts posmā

Rudzātu vidusskola

Līvānu novada IP

11.04.

10.00

Līvānu novada

Kultūras centrs

Latgales novada izglītības iestāžu teātra sporta turnīrs

Līvānu BJC

L.Prisjagina

11.-12.04.

10.00

LU Dabaszinātņu centrs

Dalība ģeogrāfijas olimpiādes valsts posmā

Rudzātu vidusskola

Līvānu novada IP

Līdz 12.04.

 

 

VIIS

Interešu izglītības programmu statistikas pārskatu iesniegšana

e-pasta vēstule 30.03

12.04.

 

Līvānu 1.vidusskola

Pilotprojekta eksāmeni

VISC

12.04.

10.00

Līvānu 1.vidusskola

Līvānu novada kombinēta satura olimpiāde 4.klašu skolēniem.

MA vadītāja

I.Jačmenkina

12.04.

10.00

Rēzeknes logopēdiskā internātpamatskola

Dalība konferencē “Audzināšanas kompetences izpausme slēptās un atklātās manipulācijās skolā un ģimenē”

Pieteikšanās t.26518903, e-pasts: riac.metodika@inbox.lv

www.rli.lv

12.04.

14.00 un 16.30

Līvānu BJC

Rīgas ielā 4b

Zīmējumu un stāstu konkursa skolēniem par vardarbību interneta vidē noslēguma pasākums, LBJC vizuālās un vizuāli plastiskās mākslas pulciņu tērpu skate un frizieru pulciņa frizūru šovs

Plkst.14.00 – 1.-4.klašu skolēniem, plkst.16.30 – 5.-12.kl.

Līvānu BJC

Z.Praņevska,

I.Salmiņa, I.Paegle

12.04.

10.00

Aglona

Skolēnu pavasara kross visām vecuma grupām

www.aglona.lv

17.04.

 

Daugavpils novada Kultūras centrs

Dalība mazo vokālistu konkursa “Cāļu cālis” starpnovadu posmā

Līvānu BJC

A.Skarbiniece

19.04.

9.00-10.00

 

10.15-11.15

11.30-12.30

Jaunsilavas pamatskola

Līvānu 1.vidusskola

Līvānu 2.vidusskola

Atkarību profilakses lekcija 7.-9.klašu skolēniem ESF projekta “Veselības veicināšanas un slimību profilakses pasākumu īstenošana Līvānu novada iedzīvotājiem” ietvaros

I.Stahovska

t.65307800

19.04.

10.00

Preiļi

Sacensības galda tenisā (2001.-2004.g.dz., 2005.g.dz.un jaunāki)

Preiļu BJSS

19.04.

 

Salas vidusskola

Dalība skolotāju tālākizglītotāju kursu “Skolotāju pilsoniskās līdzdalības sekmēšana audzināšanas procesā” 2.nodarbībā

Līvānu BJC

Z.Praņevska,

A.Kārkle

19.04.

 

Ludza

Vācu valodas skolotāju dalība MA reģionālajā seminārā

MA vadītāja B.Jauja

19.04.

10.00

Rīgas Dabaszinību skola

Ernestīnes ielā 8.a

Dalība vides interešu izglītības koordinatoru profesionālās kompetences pilnveides seminārā

Līvānu BJC

D.Rudzāte

 

19.04.

14.30

Līvānu Uzņēmējdarbības atbalsta centrs, Domes ielā 3

Līvānu novada pedagogu izglītības darba metodisko izstrādņu izstādes noslēguma konference

Līvānu novada IP

t.65342252

20.04.

10.00

Līvānu novada

Kultūras centrs

Līvānu novada izglītības iestāžu tautas deju kolektīvu kopmēģinājums novada lieluzvedumam

Līvānu BJC

Z.Ližbovska

20.04.

 

Daugavpils,

Latviešu kultūras centrs

Dalība Latvijas skolu jaukto koru salidojuma “Kalniem pāri” Latgales novada kārtā

Līvānu BJC

A.Skarbiniece

20.-28.04.

 

Preiļu 1.pamatskolas

sarīkojumu zāle

Daugavpils ielā 34

Dalība vizuālās un vizuāli plastiskās mākslas konkursa un tērpu skates “Latvijas toņi un pustoņi” Latgales novada kārtas darbu izstādē

Līvānu BJC

E.Pastare

21.04.

15.00-19.00

Līvānu BJC

Rīgas ielā 4b

Lieldienu disenīte bērniem

Līvānu BJC

E.Milta

21.04.

10.00

Rēzeknes Valsts 1.ģimnāzija

Dalība Latgales reģiona 4.atklātajā angļu valodas olimpiādē 8.-9.klasēm

www.rv1g.lv

 

21.04.

10.00

Salas vidusskola

Dalība reģionālajā angļu valodas olimpiādē 9.klasēm

MA vadītāja

 A.Reitere

22.04.

11.00

J.Graubiņa Līvānu Mūzikas un mākslas skola

11.Jēkaba Graubiņa Jauno pianistu konkurss

J.Graubiņa Līvānu MMS

22.04.

12.00

Rīgas BJC “Altona”

Altonavas ielā 6

Dalība vokālā mūzikas konkursa “Balsis 2017” finālkonkursā

Līvānu BJC

S.Bulmeistere

22.04.

 

 

Dalība Lielajā Talkā

www.talkas.lv 

22.04.

10.00

Rīgas Tehniskā Universitāte Kaļķu ielā 1

Dalība tradicionālās dziedāšanas konkursa „Dziesmu dziedu, kāda bija”, muzicēšanas konkursa „Klaberjakte” un dejošanas konkursa „Vedam danci” finālā 

Folkloras jomas koordinatore

A.Kārkle

23.04.

10.00

Daugavpils

Dalība 44.atklātajā matemātikas olimpiādē 5.-12.klasēm

MA vadītāja V.Spriņģe

24.04.

10.00

Jersikas pamatskola

Līvānu novada pedagoģiski medicīniskās komisijas sēde

Līvānu novada IP

L.Pastare

25.04.

11.00

VISC Strūgu ielā 4

Rīga

Tautas deju festivāla “Latvju bērni danci veda” informatīvā sanāksme Cēsu dalībniekiem

Līvānu BJC

Z.Ližbovska

26.-27.04.

 

Cēsis

Dalība pieredzes apmaiņas seminārā pašvaldību audzināšanas darba koordinatoriem

Līvānu BJC

Z.Praņevska

27.04.

9.00-10.00

10.30-11.30

12.00-13.00

 

13.30-14.30

Rudzātu vidusskola

Sutru pamatskola

Rožupes pamatskola

Jersikas pamatskola

Atkarību profilakses lekcija 7.-9.klašu skolēniem ESF projekta “Veselības veicināšanas un slimību profilakses pasākumu īstenošana Līvānu novada iedzīvotājiem” ietvaros

I.Stahovska

t.65307800

28.04.

10.00

Rēzeknes Valsts 1.ģimnāzija

Dalība Austrumlatvijas atklātajā olimpiādē ķīmijā 9.-12.klasēm.

www.rv1g.lv

 

27.-28.04.

10.00

Vārkavas vidusskola

Vieglatlētikas sacensības visām vecuma grupām (1997.g.dz.un jaunāki)

Vārkavas BJSS

28.04.

11.00

Līvānu novada Kultūras centrs

Dienvidlatgales novada bērnu un jauniešu folkloras kopu sarīkojums - skate

Līvānu BJC

A.Kārkle

03.05.

9.00

Sēja,

Sējas novads

Dalība Latvijas mazpulku sporta spēlēs “Zaļais starts 2017”

Līvānu BJC

D.Rudzāte