Līvānu novada Izglītības pārvalde

 

 

 Līvānu novada izglītības pārvalde:

 

Ilga Peiseniece – Līvānu novada Izglītības pārvaldes vadītāja, tel.65342252, 25448052, e-pasts: ilga.peiseniece@livani.lv

 

Lidija Pastare – Līvānu novada Izglītības pārvaldes vispārizglītojošo skolu speciāliste, tel. 65342255, e-pasts: lidija.pastare@livani.lv

 

Edīte Utnāne - Līvānu novada Izglītības pārvaldes izglītības darba speciāliste tel.65342255, e-pasts: edite.utnane@livani.lv

 

AKTUALITĀTES IZGLĪTĪBAS DARBĀ

2017.gada jūnijā


Datums

Laiks

Vieta

Notikums

Informācija

01.06.

18.00

 

 

16.00

Līvānu novada Kultūras centrs

Līvānu novada izglītības iestāžu 2016./2017.mācību gada noslēguma pasākums interešu izglītībā “Saules lietus Līvānos”

Kopmēģinājums noslēguma pasākumam

Līvānu BJC

Z.Praņevska

A.Skarbiniece

01.-02.06.

10.00

Līvānu 2.vidusskola

Eksāmens mācībvalodā (krievu) 9.klasēm

VISC

01.-02.06.

 

Bauska

Dalība V Latvijas bērnu un jauniešu mūzikas un mākslas festivālā “Toņi un pustoņi”

Līvānu BJC

E.Pastare

S.Bulmeistere

02.06.

10.00

Vispārizglītojošās vidusskolas

Eksāmens ekonomikā

VISC

02.06.

11.00-

17.00

Līvānu 2.vidusskola

Kursi “Lasītprasmes attīstīšana sākumskolā”

 

Līvānu novada Izglītības pārvalde

02.06.

15.00

Rudzātu speciālā internātpamatskola

Izlaidums Rudzātu speciālajā internātpamatskolā

Rudzātu speciālā internātpamatskola

03.06.

14.00

Līvānu 2.vidusskola

Izlaidums Līvānu Bērnu un jaunatnes sporta  skolas audzēkņiem

Līvānu BJSS

03.06.

19.30

Rudzātu vidusskola

Izlaidums 12.klasei

Rudzātu vidusskola

05.06.

10.00

Līvānu 2.vidusskola

Apvienotais centralizētais eksāmens fizikā 12.klasēm

VISC

05.-22.06.

 

Līvānu BJC

Radošās vasaras darbnīcas “Rakari 2017”

Līvānu BJC

Pulciņu skolotāji

05.-10.06.

 

Kokneses sporta centrs

Parka iela 27a

Līvānu Bērnu un jaunatnes sporta skolas audzēkņu vieglatlētikas nometne “Kustību virpulī”

Līvānu BJSS

06.06.

10.00

Vispārizglītojošās skolas

Eksāmens Latvijas vēsturē 9.klasēm

VISC

07.-08.06.

10.00

Rožupes pamatskola

Līvānu novada mazpulku un gaidu salidojums

Līvānu BJC

D.Rudzāte

07.06.

10.00

Līvānu 2.vidusskola

Eksāmens mācībvalodā (krievu) 12.klasei

VISC

07.06.

10.00

Līvānu 2.vidusskola

Kursi “Speciālās zināšanas bērnu tiesību aizsardzības jomā”

Līvānu novada Izglītības pārvalde

08.06.

18.00

Līvānu 2.vidusskola

 

Izlaidums Līvānu novada Vakara (maiņu) vidusskolas 9. un 12.klasei

Līvānu novada Vakara (maiņu) vidusskola

09.06.

 

 

Pamatizglītības sertifikātu saņemšana

Līvānu novada IP

09.06.

17.00

Rožupes pamatskola

Izlaidums 9.klasei

Rožupes pamatskola

09.06.

18.00

Jaunsilavas pamatskola

Izlaidums 9.klasei

Jaunsilavas pamatskola

09.06.

18.00

Līvānu 2.vidusskola

Izlaidums 9.klasei

Līvānu 2.vidusskola

09.06.

19.00

Jersikas pamatskola

Izlaidums 9.klasei

Jersikas pamatskola

10.06.

14.00

18.00

Līvānu 1.vidusskola

Izlaidums 9.klasei

Izlaidums 12.klasei

Līvānu 1.vidusskola

10.06.

18.00

Sutru pamatskola

Izlaidums 9.klasei

Sutru pamatskola

10.06.

18.00

Līvānu 2.vidusskola

Izlaidums 12.klasei

Līvānu 2.vidusskola

10.06.

19.00

Rudzātu vidusskola

Izlaidums 9.klasei

Rudzātu vidusskola

12.06.

 

Līvānu novada

Izglītības pārvalde

Interešu izglītības programmu pieteikumu iesniegšana 2017./2018.mācību gadam

Līvānu novada IP

E.Utnāne

13.-14.06.

9.30

ARPC “Zeimuļs”

Krasta iela 17, Rēzekne

Dalība pilotskolu mācībās pirmsskolu komandām projekta “Kompetenču pieeja mācību saturā” ietvaros

PII “Rūķīši”

Līvānu novada IP

29.06

 

 

Vispārējās vidējās izglītības sertifikātu saņemšana

CE rezultāti portālā latvija.lv

Līvānu novada IP