Līvānu novada Izglītības pārvalde

 

Līvānu novada Izglītības pārvalde:

 

Ilga Peiseniece – Līvānu novada Izglītības pārvaldes vadītāja, tel.65342252, 25448052, e-pasts: ilga.peiseniece@livani.edu.lv

 

Lidija Pastare – Līvānu novada Izglītības pārvaldes vispārizglītojošo skolu speciāliste, tel. 65342255, e-pasts: lidija.pastare@livani.edu.lv

 

Edīte Utnāne - Līvānu novada Izglītības pārvaldes izglītības darba speciāliste tel.65342255, e-pasts: edite.utnane@livani.edu.lv

 

Ilze Vanaga – Līvānu novada Izglītības pārvaldes izglītības metodiķe, tel.29537335, e-pasts: ilze.vanaga@livani.edu.lv

 

Līvānu novada mācību jomu koordinatoru kontakti

 

Līvānu novada izglītības pārvaldes nolikums


Aktualitātes izglītības darbā 2021.gada aprīlī

Datums

Laiks

Vieta

Notikums

Informācija

31.07.-04.08.

 

Rudzātu vidusskola

Dabaszinātņu nometne Līvānu novada skolēniem

Nometnes vadītāja Maija Brūvere tel.25419827

07.-11.08.

 

Līvānu 1.vidusskola

Līvānu Bērnu un jaunatnes sporta skolas  nometne “Esi formā”

Līvānu BJSS

07.-12.08.

 

Līvānu 1.vidusskola

Līvānu Bērnu un jaunatnes sporta skolas  nometne “Mana kaislība-volejbols”

Līvānu BJSS

07.-12.08.

 

Līvānu 1.vidusskola

Līvānu Bērnu un jaunatnes sporta skolas  nometne “Zelta buca”

Līvānu BJSS

07.-13.08.

 

Aglona vidusskola

Līvānu Bērnu un jaunatnes sporta skolas  nometne “Basis Aglonā 2017”

Līvānu BJSS

Līdz 14.08.

 

VISC

Pieteikšanās kursos “Aktuāli cilvēkdrošības jautājumi un to īstenošana"

kursi@rsu.lv, norādot vārdu, uzvārdu, amatu un izglītības iestādes nosaukumu 

 Sanita Roģe, tālrunis 67409209, e-pasts: sanita.roge@rsu.lv 

14.-17.08.

 

VISC, Strūgu ielā 4, Rīgā

Pedagogu profesionālās kompetences pilnveides 36 stundu kursi Teātra sports pedagogiem. Pieteikšanās līdz 7.augustam 

www.visc.gov.lv 

ligita.smildzina@inbox.lv, tālr. 29779758. 

21.08.

10.00

Latvijas Nacionālā bibliotēka,

Mūkusalas iela 3

Apvienotais sociālo zinību un latviešu valodas un literatūras MA vadītāju informatīvais seminārs “Ievads medijpratībā”

MA vadītājas

S.Kivleniece

S.Maskalāne

21.-25.08.

 

Līvānu 1.vidusskola

Līvānu Bērnu un jaunatnes sporta skolas  nometne “Zelta bumba”

Līvānu BJSS

22.08.

10.00

Līvānu novada

Izglītības pārvalde vai Līvānu 1.vidusskola Laimiņas skola 

Pedagoģiski medicīniskā komisija. Pieteikšanās līdz 21.08.2017.

Līvānu novada IP

L.Pastare, t.65342255

22.-24.08.

 

Multifunkcionālais jaunatnes iniciatīvas centrs “Kvartāls”

VISC sadarbībā ar Līvānu Bērnu un jauniešu centru “Folkloras skolotāju Vasaras skola 2017: Vidzeme, Latgale, Sēlija, Rīga”

Līvānu BJC

A.Kārkle

28.08. 

 

Latvijas Universitāte, Dabaszinātņu akadēmiskais centrs, Jelgavas iela 1 

Dalība konferencē „Dabaszinātnes un matemātika skolā efektīvi un radoši!”  

Dalībai reģistrēties elektroniski vietnē: http://ej.uz/DMSER_2017 (09.-11.08.)

28.08.

10.00

Jāņa Eglīša Preiļu Valsts ģimnāzija 

Profesionālās kompetences pilnveides A programma (8 stundas) mūzikas skolotājiem “Radošie meklējumi mūzikas apguves procesa veiksmīgai īstenošanai”, lektore Mg.paed. Linda Vītola, mentore, Balvu mūzikas skolas kora klases vadītāja, Tilžas vidusskolas mūzikas skolotāja 

Pieteikties elektroniski līdz 23.08.

http://www.pvg.edu.lv/?page_id=5490

29.08.

10.00

Jāņa Eglīša Preiļu Valsts ģimnāzija

Profesionālās kompetences pilnveides A programma (8 stundas) mūzikas skolotājiem “Grupu / pāru darba organizēšana, vadīšana un vērtēšana mūzikas stundās”, lektore Dr.paed. Ligita Stramkale, LU docente

Pieteikties elektroniski līdz 23.08.

http://www.pvg.edu.lv/?page_id=5490

28.08.

 

29.08.

15.00-18.00

 

Līvānu BJC

Rīgas 110

Līvānu BJC

Rīgas 4b

Atvērto durvju dienas Līvānu Bērnu un jauniešu centrā. Radošās nodarbības bērniem (iepazīšanās ar skolotājiem, interešu izglītības programmām). Aicināti arī vecāki.

Līvānu BJC

Z.Praņevska, A.Skarbiniece

 

30.08.

10.00

Līvānu 2.vidusskola

Līvānu novada izglītības darba MA vadītāju sanāksme

Līvānu novada IP

 

30.08.

10.30

Līvānu 2.vidusskola

Līvānu novada izglītības darba MA sanāksmes

Līvānu novada IP

un MA vadītāji

30.08.

12.00

Līvānu novada Kultūras centrs

Līvānu novada pedagogu sanāksme

Līvānu novada IP

 

31.08.

15.00

Līvānu BJC

 Rīgas 110

 

Formāli neformāla radošā nodarbība Līvānu BJC pedagogiem ”Mēs TePat”

Līvānu BJC

Z.Praņevska