Iepirkumi

Sākot ar 2019.gada 1.janvāri pircēja profils ir Valsts reģionālās attīstības aģentūras pārziņā esošā valsts informācijas sistēma tīmekļvietnē www.eis.gov.lv. Iepirkumiem, kuri uzsākti sākot ar 2019.gada 1.janvāri visa iepirkumu dokumentācija tiek publicēta un ir pieejama tikai tīmekļvietnē https://www.eis.gov.lv (sadaļā “e-konkursi”). Līvānu novada mājas lapā informācija netiek dublēta. Sīkāks skaidrojums par pircēja profilu pieejams https://www.iub.gov.lv/lv/node/882Meklēšana

Atrastie iepirkumi 98

1 2 3 4 5

Publikācijas datums ID Nr. Iepirkuma priekšmets Iesniegšanas datums Stadija
01.03.2013 LND 2013/15 Pārtikas produktu iegāde Līvānu 1.vidusskolas vajadzībām 05.04.2013 Aktīvs
05.02.2013 LND 2013/6 Pārtikas preču piegāde Rudzātu speciālās internātpamatskolas vajadzībām 11.03.2013 Aktīvs
18.01.2013 LND 2013/4 Pārtikas produktu iegāde pirmsskolas izglītības iestādes „Rūķīši” vajadzībām 27.02.2013
07.12.2012 LND 2012/60 Tehnisko projektu izstrāde un to autoruzraudzība 07.01.2013
27.11.2012 LND 2012/59 Ūdenssaimniecības attīstība Līvānu novada Jaunsilavas ciemā 02.01.2013
22.11.2012 LS 2012/3 Ultrasonogrāfijas iekārtas piegāde 02.01.2013
08.10.2012 LND 2012/51 Multifunkcionālā jauniešu iniciatīvu centra teritorijas labiekārtošana Līvānos, Lāčplēša ielā 28 12.11.2012
17.09.2012 LND 2012/49 Sporta zāles "Asote" rekonstrukcijas darbi Rīgas ielā 101, Līvānos 24.10.2012
17.09.2012 LND 2012/48 Pašvaldības pirmskolas izglītības iestādes "Rūķīši" teritorijas labiekārtošana Rīgas ielā 13, Līvānos 24.10.2012
01.08.2012 LND 2012/45 ERAF Tehnisko projektu izstrāde Līvānu pilsētas ielu rekonstrukcijai un to autoruzraudzība 03.09.2012
22.06.2012 LND 2012/39 ERAF Tautas mākslas studijas "Dubna" ēkas sporta ielā 5a, Līvānos un pašvaldības ēkas Rīgas ielā 4b, Līvānos vienkāršotā renovācija ( siltināšana ). 23.07.2012
05.06.2012 LND 2012/29 ERAF Autoostas uzgaidāmās zāles būvniecība un sabiedriskās tualetes siltināšana Dzelzceļa ielā 21b un Dzelzceļa ielā 21a, Līvānos, Līvānu novadā 04.07.2012
05.06.2012 LND 2012/28 ERAF Pašvaldības pirmskolas izglītības iestādes "Rūķīši" ēkas rekonstrukcijas 1. kārta Rīgas ielā 13, Līvānos 04.07.2012
25.05.2012 LND 2012/26 ELFLA Pašvaldības ceļu rekonstrukcija 29.06.2012
25.05.2012 LND 2012/25 Rožupes pamatskolas katlu mājas renovācija un Jersikas pamatskolas katlu mājas būvniecība 29.06.2012
14.05.2012 LS 2012/1 Jauna universāla ekskavatora - iekrāvēja piegāde 02.07.2012 Tiek izskatīti pietiekumi
12.04.2012 LND 2012/22 Ēkas rekonstrukcija multifunkcionāla jaunatnes iniciatīvu centra ( JIC ) izveidei Līvānos, Lāčplēša ielā 28, Līvānu novadā 18.05.2012
22.02.2012 LND 2012/12 ERAF Jelgavas, Krustpils, Sofijas, Kurzemes, Kr. Valdemāra, Kuldīgas, Strēlnieku ielas posma rekonstrukcija 20.04.2012
21.02.2012 LAIP-02/2012 Celtniecības materiālu piegāde 2012-2013.gadā 26.03.2012 Aktīvs
14.02.2012 LAIP-01/2012 Degvielas iegāde SIA „Līvānu dzīvokļu un komunālā saimniecība” 2012-2013 gadam 16.03.2012 Aktīvs