Iedzīvotāju skaits

Kopējais iedzīvotāju skaits uz 01.07.2018. Līvānu novadā saskaņā ar Iedzīvotāju reģistra datiem ir 12 066 (uz 01.01.2017 – 12 469 iedzīvotāji)

 

Līvānu pilsētā – 7 866 (2017.gadā – 8 042);

Jersikas pagastā – 788 (2017.gadā – 838);

Rožupes pagastā – 1 246 (2017.gadā – 1 299);

Rudzātu pagastā – 774 (2017.gadā – 817);

Sutru pagastā – 541 (2017.gadā  – 574);

Turku pagastā – 851 (2017.gadā – 899).

 

Bērnu un jauniešu skaits (līdz darba spējas vecumam) ir 1616 (2017.gadā – 1591); darbaspējīgo iedzīvotāju skaits – 7769 (2017.gadā – 8127); iedzīvotāju skaits pēc darba spējas vecuma – 2681(2017.gadā – 2751).

 

2018.gadā Līvānu novadā dzīvo 8131 latvieši, 3113 krievi, 215 baltkrievi, 207 poļi, 122 ukraiņi, 278 pārējo tautību iedzīvotāji. No kopējā iedzīvotāju skaita novadā 11251 cilvēki ir Latvijas pilsoņi, 568 ir nepilsoņi.

 

Dati par iedzīvotājiem: 01.07.2018.

Avots: Pilsonības un migrācijas lietu pārvalde