Rožupes pagasts

ROŽUPES PAGASTA PĀRVALDE

 

Pārvaldes vadītājs: Andris Neicenieks

Tālr. 653 29456; 653 29485

E-pasts: rozupe@livani.lv

Fakss: 653 29485

Adrese: Skolas iela 7, Rožupe, Rožupes pagasts, Līvānu novads

 

Pagasta platība: 18 177 ha

 

Rožupes pagasta valde:

 

Aija USĀNE, domes priekšsēdētāja vietniece

Oskars IVANOVS, z/s „Kurmīši”  īpašnieks

Gunta JAUDZEMA, AAC „Rožlejas” vadītāja

Gundars KUCENČEIRS, Rožupes pamatskolas direktors

Maija JASINSKA, Rožupes bibliotēkas vadītāja

Lidija PUNDURE, z/s Irbenāji”

Marija VAIVODE, Rožupes veselības punkta ārsta palīgs.

 

Atbildīgā par valdes darbu ir Rožupes pagasta pārvaldes lietvede Spīdola VAIVODE

 

 

Noderīga informācija:

Rožupes pasta nodaļa: (t. 653 29450)

Rožupes veselības punkts: (t. 653 29490)

Naktsmītnes un lauku pirts: viesu māja "Krasti"

 

Rožupes vēsture:

1945. gadā Daugavpils apriņķa Līvānu pagastā izveidoja Rožupes ciema padomi, kuras teritorijā ietilpa 11 pagasta ciemi: Rožupe, Babri, Vilmenieši, Gulbinski, Rubeņi, Kazuļi, Vanagi, Kļavinski, Pūgaiņi, Egļupe, Šķelteri. 1991. gadā ciemu pārdēvēja par Rožupe spagastu. 1999. gadā Rožupes pagasts iekļāvās Līvānu novadā.