Mēneša pasākumu plāns

 

Pasākumu plāns maijam/jūnijam

 

 

LĪVĀNU NOVADA KC

 


30. maijā 18.00 Līvānu Bērnu un jauniešu centra vokālās studijas “Spurgaliņas” sezonas noslēguma pasākums - koncerts.

 

30. maijā 14.00 Līvānu novada izglītības iestāžu mācību priekšmetu olimpiāžu, konkursu, čempionātu uzvarētāju apbalvošanas pasākums.

 

1. jūnijā 18.00 Līvānu Bērnu un jauniešu centra 2016./2017.m.g. noslēguma pasākums “Saules lietus Līvānos” un interešu izglītības programmu audzēkņu un pedagogu apbalvošana.

 

8. jūnijā 19.00 IV Starptautiskā Militārās mūzikas festivāla ietvaros Horvātijas militārā orķestra koncerts. Bez maksas.

 

 10.jūnijā plkst.23.30 Līvānu novada Kultūras centrā Vasaras balle ar grupu "Straume". 5,00 EUR.


14. jūnijā 14.00 Komunistiskā genocīda upuru piemiņas brīdis Līvānu dzelzceļa stacijā pie Piemiņas akmens. Bez maksas.

 

23. jūnijā 21.00 Jestrie Līgo svētki Līvānu Tradīciju laukumā! Svētku uzvedums un balle kopā ar grupu “Jauda”. Bez maksas.

 

 

JERSIKAS TN


20.maijā 16.00 Koru koncerts “Man bij’ dziesmu trīs pūriņi”. Piedalās kori: "Mantojums" (Madona), "Rudens dziesma" (Rīga) un koris "Jersika". Bez maksas.

 

22. jūnijā 18.00 Ielīgošana Jersikā “Atver vārtus, Jāņu māte” kopā ar lustīgajiem Jersikas Tautas nama kolektīviem. Īpašie vakara viesi  šarmanti dziedošais “LATGALES DĀMU POPS” ar koncertu. Bez maksas.

 

 

ROŽUPES KN


27.maijā Rožupes sporta svētki un pagasta svētki “Pavasarīgās lustes Rožupē”. Visi pasākumi bez maksas.

 

17. jūnijā 19.00 Rožupes estrādē Jāņu ieskandināšanas pasākums! 19.00 Ādolfa Alunāna izrāde “Pašu audzināts”, lomās Līvānu novada KC amatiermākslas teātra aktieri un folkloras kopa “Augusti”. 20.30 Ugunskura iedegšana Rožupes estrādes saliņā, kopā ar folkgrupu  “Rūžupis veiri”. 21.00 Zaļumballe ar grupām “PPD” un “Serenāde”. 3,00 EUR, pēc plkst. 22.00 - 4,00 EUR. 

 

 

RUDZĀTU SN


3.jūnijā 22.00 Rudzātu saieta namā vasaras ieskaņu  karstākā un foršākā ballīte kopā ar lielisko Aldi Grandānu!  Ieeja 3 EUR, pēc pusnakts - 4 EUR. Iespēja rezervēt galdiņu Ilze (22040966).


23. jūnijā 20.00 Līgo svētki Rudzātos, pie saieta nama. Kopā ar teātra kopu "Okūts" baudīsim Svētku noskaņu un nerātnības Annas Dančas izrādē "Mada pūds"! Sumināsim pagastā dzīvojošās Līgas un Jāņus, ēdīsim sieru, dzersim kvasu un lustēsim jautrākajā Līgo ballītē kopā ar "Aimari". Bez maksas.

 


TURKU SN


20.maijā 14.00 Tautas Dziesmas svētki „Meužs pi dzīsmeitis sīts”. Sarīkojumā piedalās – vīru folkloras kopas „Rūžupis veiri”, „Kūzuls” no Dekšāres, Rudzātu vīru ansamblis, f. k. „Ceiruleits” un „Turki”. Īpašie viesi – Liepājas teātra f. k. „Atštaukas” un māsas Ilze un Ieva Grēveles. 1,00 EUR.

22. jūnijā no 13.00 Turku pagasta svētki un Sporta svētki “Lai sanāca Jāņa bērni no maliņu maliņām”.

 

SUTRU KN


16. jūnijā 19.00 Sutru kultūras nama vecajā kino teātrī tiks demonstrēta tautā iemīļotā mākslas filma “Limuzīns Jāņu nakts krāsā”. Ieeja – bezmaksas!

 

24. jūnijā 20.00  ar Danskovītes  (Anita Ločmele) traģikomēdiju “Pareizuo stidzina” viesosies Baltinavas dramatiskais amatierteātris “Palādas”.

 

 

Pasākumu plānā iespējamas izmaiņas/papildinājumi

 

 

 

IZLAIDUMI LĪVĀNU NOVADA IZGLĪTĪBAS IESTĀDĒS

 

 

Izglītības iestāde

 

Datums

 

Laiks

 

Vieta

J.Graubiņa Līvānu Mūzikas un mākslas skolas audzēkņiem

27.05.

Plkst.15.00

Līvānu novada Kultūras centrs

Rudzātu speciālajā internātpamatskolā

02.06.

Plkst.15.00

Rudzātu speciālā internātpamatskola

Līvānu Bērnu un jaunatnes sporta skolas audzēkņiem

03.06.

Plkst.14.00

Līvānu novada Kultūras centrs

Rudzātu vidusskolas

12.klasei

03.06.

Plkst.19.30

Rudzātu vidusskola

Līvānu novada Vakara (maiņu) vidusskolas 9. un 12. klasēm

08.06.

Plkst. 18.00

Līvānu 2.vidusskola

Rožupes pamatskolas

9.klasei

09.06.

Plkst. 17.00

Rožupes pamatskola

Jersikas pamatskolas

9.klasei

09.06.

Plkst. 18.00

Jersikas pamatskola

Līvānu 2.vidusskolas

9.klasei

09.06.

Plkst. 18.00

Līvānu 2.vidusskola

Jaunsilavas pamatskolas

9.klasei

09.06.

Plkst.18.00

Jaunsilavas pamatskola

Līvānu 1.vidusskolas

9.klasēm

10.06.

Plkst.14.00

Līvānu novada Kultūras centrs

Līvānu 1.vidusskolas

12.klasēm

10.06.

Plkst.18.00

Līvānu novada Kultūras centrs

Līvānu 2.vidusskolas

12.klasei

10.06.

Plkst.18.00

Līvānu 2.vidusskola

Rudzātu vidusskolas

9.klasei

10.06.

Plkst.19.00

Rudzātu vidusskola

Sutru pamatskolas

9.klasei

10.06.

Plkst. 18.00

Sutru pamatskola