Kultūras dzīvi Līvānu novadā organizē:

Līvānu novada kultūras centrs

Līvānu novada Kultūras centra direktore Aija Smirnova

Mob.t.: 26576513

Kase: 653 07114

Fakss: 653 07115

E-pasts: kc@livani.lv

www.kclivani.lv

 

 

Līvānu novada Kultūras centra un kases darba laiks:

 

O. – 09:00 – 13:00  14:00-18:00

T. – 09:00 – 13:00  14:00-18:00

C. – 09:00 – 13:00  14:00-18:00

P. – 09:00 – 13:00  14:00-18:00

Sv., Sv. - saskaņā ar pasākuma norises laiku

 

Līvānu novada Kultūras centra direktores apmeklētāju pieņemšanas laiks:

trešdien no plkst.11.00 līdz 17.00

 

 

 

 

Līvānu novada KC darbojas 11 mākslinieciskās darbības  kolektīvi :

 • TDA “Silava ” (Andrejs Usārs)
 • VPDK “Daugavieši” (Andrejs Usārs)
 • Senioru paaudzes tautas deju kolektīvs “Dubnava” (Skaidrīte Šķimele)
 • Jauktais koris “Rubus” (Daiga Koļesničenko)
 • Folkloras kopa “Ceiruleits” (vecākā grupa) (Anna Kārkle)
 • Amatierteātris (Ilze Kārkle)
 • Pūtēju orķestris (Harijs Zdanovskis)
 • Sieviešu senioru vokālais ansamblis “Līvas” (Ilona Balaško)
 • Eiropas deju kopa “Rūžeņas” (Anita Vucina)
 • Līnijdeju grupa “Black coffe” (Inese Valtere)
 • Slāvu kultūras ansamblis “Uzori” (Janīna Juzefoviča)

 

Jersikas tautas nams 

 

Vadītājas p.i.: Madara Turkopole
Mob. tel.: 29509165
E-pasts: madaraturkopole@inbox.lv

Adrese : Upenieki, Jersikas pagasts, Līvānu novads, LV-5315

 

Jersikas tautas namā  darbojas 4 mākslinieciskās darbības  kolektīvi :

 • senioru deju kolektīvs „Jersikietis” (Ināra Praņevska)
 • vidējās paaudzes deju kolektīvs “Latiņš” (Madara Turkopole)
 • Jauktais koris „Jersika” (Rita Semeiko)


Rožupes kultūras nams

 

Vadītāja: Sanita Pinupe

Mob.tel.: 26058951

E-pasts: sanita.pinupe@gmail.com

Adrese: Draudzības laukums 2, Rožupe, Rožupes pag., Līvānu nov., LV-5327

 

Rožupes kultūras namā darbojas 3 mākslinieciskās darbības  kolektīvi :

 • vidējās paaudzes tautas deju kolektīvs “Rožupe” (Andrejs Usārs)
 • folkloras kopa “Rūžupis veiri” (Dainis Paeglis)
 • līnijdeju grupa “Rose river” (Niceta Petrovska)

 

 

Rudzātu saieta nams

Vadītāja: Aija Smirnova
Mob.t.: 26576513
E-pasts: kc@livani.lv 

Tālrunis: 65307114 (LMT),

Epasts :  rudzati@kclivani.lv

Adrese : Miera iela 13, Rudzāti Rudzātu pagasts, Līvānu novads, LV – 5328

 

Rudzātu saieta namā darbojas 5  mākslinieciskās darbības kolektīvi :

 • līnijdeju grupa “Avenes” (Jolanta Ļubka – Tarasova)
 • bērnu deju kolektīvs (Ilga Bernāne)
 • vīru vokālais ansamblis (Ansis Brūvers)
 • jauktais koris (Ilze Grēvele)
 • teātra kopa “Okūts” (Saiva Ķuzule – Jansone)

 

 

Turku saieta nams


Vadītāja: Terēzija Rubene

Mob.t.: 26386404

e-pasts: turki@kclivani.lv

Adrese : Gavartiene 1, Turki, Turku pag., Līvānu nov., LV-5312

Turku  saieta namā darbojas 3 mākslinieciskās darbības kolektīvi :

 • Turku SN folkloras kopa “Turki” (Terēzija Rubene)
 • Turku SN  teātra kopa “Maskas” (Sandra Mukāne)
 • Turku SN bērnu vokālais ansamblis (Aīda Bikauniece)

 

 

Sutru kultūras nams

 

Vadītāja: Sanita Pinupe

Mob.tel.: 26058951

E-pasts: sanita.pinupe@gmail.com

Adrese: Uzvaras iela 5, Sutri, Līvānu novads, LV – 5334

 

Sutru kultūras namā darbojas 1 mākslinieciskās darbības kolektīvs:

 

• Sieviešu vokālais ansamblis "Varavīksne" (Līga Džeriņa)

 

 

Vairāk informācijas par kultūras jomu: www.kclivani.lv