Pirmsskolas izglītības iestāde "Rūķīši"

Vadītāja

Aija Grugule

Tālrunis Rīgas ielā 13 ("Rūķīši"): 65307155

Tālrunis Avotu ielā 2 ("Pastariņi"): 65381720

e-pasts: rukisilivani.lv


Vadītājs vietnieks izglītības jomā

Ligita Svirska

Tālrunis: 65307155

 

Lietvede

Daiga Reine

Tālrunis: 65307155

 

Pirmsskolas izglītības iestāde "Rūķīši" pašnovērtējuma ziņojums (2018./2019.m.g.)

 

Pirmsskolas izglītības iestāde "Rūķīši" pašnovērtējuma ziņojums 

(2018./2019.m.g.)

 

Pirmsskolas mācību programma

 

Ministru kabineta noteikumi Nr. 716 Noteikumi par valsts pirmsskolas izglītības vadlīnijām un pirmsskolas izglītības programmu paraugiem. (2018. gada 21. novembrī)

 

Epidemioloģiskās drošības pasākumi COVID-19 infekcijas izplatības ierobežošanai