Jēkaba Graubiņa Līvānu mūzikas un mākslas skola

Jēkaba Graubiņa Līvānu mūzikas un mākslas skola

Direktors: Gunārs Luriņš

Tālr.: 653 44510

e-pasts: mmslivani.lv

 

Tālruņi MMS ēkās:

Raiņa iela 4 (MMS mūzikas nodaļa) - 653 44096

Rīgas iela 2g (MMS mākslas nodaļa, jaunā ēka) - 65342796 (Jolanta Iļjanova, lietvede mākslas nodaļā)

Lāčplēša iela 1 (MMS mākslas nodaļa) - 653 44401

Rīgas iela 12 (MMS izstāžu nams) - 653 20175

 

 

Jēkaba Graubiņa Līvānu mūzikas un mākslas skolas pašnovērtējuma ziņojums

 

Izglītības procesa organizēšanas kārtība, uzsākot 2020./2021 mācību gadu Jēkaba Graubiņa Līvānu Mūzikas un mākslas skolā