Rožupes pamatskola

Direktore: Sanita Dubovska

Tālr. 65381310

E-pasts: rozupespsk@livani.lv

Mājaslapa: www.rozupe.lv

Adrese: Skolas iela 2, Rožupe, Rožupes pagasts, Līvānu novads, LV-5327

 

KĀRTĪBA, KĀDĀ IESTĀDĒ TIEK NODROŠINĀTAS COVID – 19 INFEKCIJAS IZPLATĪBAS IEROBEŽOŠANAS PRASĪBAS