Jersikas pamatskola

Direktore: Inese Jaunušāne

Tālr. 653 07196

E-pasts: jersikaspsk@livani.lv

Adrese: Skolas iela 2, Jersika, Līvānu nov., LV-5315.

 

Jersikas pamatskolas pašvērtējums 2019