Rudzātu vidusskola

Rudzātu vidusskola

 

Direktors

Valentīna Vaivode

Tālrunis: 65326331

 

Direktora vietniece izglītības jomā

Ruta Vilcāne 

Tālrunis: 65326332

 

E-pasts: rudzatuvsklivani.lv

 

Adrese: Miera iela 13, Rudzāti, Rudzātu pagasts, Līvānu novads, LV-5328