Rudzātu vidusskola

 

Direktore 

Valentīna Vaivode

Mob. tālr.: 29333170

 

Direktores vietniece izglītības jomā

Veneranda Spriņģe 

Mob. tālr.: 26284673

 

Direktores vietniece ārpusstundu darbā

Maija Brūvere

Mob. tālr.: 25419827

 

Lietvede

Ilga Bernāne

Tālrunis: 65326331

 

e-pasts: rudzatuvsklivani.lv

 

Adrese: Miera iela 13, Rudzāti, Rudzātu pagasts, Līvānu novads, LV-5328

 

Rudzātu vidusskolas nolikums

 

Rudzātu vidusskolas pašnovērtējuma ziņojums 


Rudzātu vidusskolas pašnovērtējuma ziņojuma aktualizācija 2019./2020. mācību gads

 

Kārtība, kādā tiek organizēts mācību process, ievērojot epidemioloģisko situāciju Covid-19 laikā

 

Kārtība, kādā tiek īstenoti piesardzības pasākumi Covid–19 infekcijas izplatības ierobežošanai Rudzātu vidusskolā


 

Rudzātu vidusskolas piedāvājums 10.klašu skolēniem 2020./2021.mācību gadā