Līvanu 2. vidusskola

Direktore Klavdija Daukšte

Tālr. 653 07660

E-pasts: livanu2vsklivani.lv

Adrese: Rīgas iela 113/117, Līvāni, LV-5316

 

Pašnovērtējuma ziņojums 2018