1...317318 319...322

Aktualitātes

 • 16.01.2012

  Šonedēļ notiks Līvānu novada domes komiteju sēdes

  Ceturtdien, 19. janvārī notiks kārtējās Līvānu novada domes komiteju sēdes. Plkst. 9.00 domes zālē notiks Sociālo, izglītības un kultūras jautājumu komitejas sēde; Plkst. 13.00 Tautsaimniecības komitejas sēde, bet plkst. 15.00 Finanšu komitejas sēde. Komiteju sēdes ir atklātas!

 • 12.01.2012

  Pašvaldības iestādes un uzņēmumi izvirzījuši Gada darbiniekus

  Jau septīto gadu Līvānu novada pašvaldībā ir tradīcija sveikt iestāžu un uzņēmumu Gada darbiniekus, kas apliecinājuši savu profesionalitāti un lojalitāti Līvānu novadam. Apbalvojums nodibināts, lai godinātu ikviena līmeņa darbiniekus, kuri savus pienākumus veic godprātīgi. No 27 pašvaldības struktūrvienībām apbalvojumus 14.janvārī plkst. 19.00 Līvānu novada KC saņems 34 darbinieki.

 • 09.01.2012

  Veselības veicināšanas koordinatori reģionos vairs nestrādās

  Sākot ar 2012. gada 1.janvāri Veselības ministrija vairs nealgo veselības veicināšanas koordinatorus reģionos, informē līdzšinējā veselības veicināšanas koordinatore mūsu reģionā Marika Rudzīte - Griķe.

 • 09.01.2012

  Aprit 12 gadi, kopš dibināts Līvānu novads

  Pirms 12 gadiem - 2000.gada janvārī uz pirmo domes sēdi pulcējās jaunizveidotā Līvānu novada dome. Līvānu novads bija otrais novads Latvijā, ko pašvaldības (Līvānu pilsētas, Rožupes pagasta un Turku pagasta) izveidoja, brīvprātīgi apvienojoties.

 • 06.01.2012

  Notiks teritorijas plānojuma vadības grupas sanāksme

  Pirmdien, 9. janvārī plkst. 14.00 Līvānu novada domes sēžu zālē notiks Līvānu novada teritorijas plānojuma izstrādes vadības grupas sanāksme.

 • 06.01.2012

  Veselības centrs 4 piedāvā mamogrāfijas izmeklējumus uz vietas Līvānos

  Krūšu veselību sievietēm Līvānos būs iespējams pārbaudīt arī šogad - mamogrāfijas busiņš izbrauks uz Līvāniem.

 • 06.01.2012

  Godinās studijas "Dubna" dibinātāju

  Sestdien, 2012. gada 7.janvārī plkst. 13.00 Latgales mākslas un amatniecības centrā, Domes ielā 1, Līvānos tiks sveikta Tautas lietišķās mākslas studijas "Dubna" dibinātāja Monika Mančinska, kura 4.janvārī atskatījās uz 90 dzīves gadiem.

 • 04.01.2012

  Nekustamā īpašuma nomas tiesību izsole

  Līvānu novada dome rīko pašvaldības nekustamā īpašuma „Sadzīves pakalpojumu ēka” Liepu ielā 16, Upeniekos, Jersikas pagastā, Līvānu novadā, kas sastāv no zemes gabala 1255 m2 platībā ar kadastra Nr. 7652 003 0322 un būves ar kadastra apzīmējumu  7652 003 0322 001, nomas tiesību izsoli.

 • 19.12.2011

  Ziemassvētki nāk!

  Kad laika vārtos atkal Ziemassvētki un Jaunais gads,

  cilvēks cilvēkam vēl laimi.

  Bet laime – tā ir ieceru drosme, raženi paveikti darbi, sejā gaišums un prieks, rokās čaklums un darba spars, sirdī mīlestība…

 • 19.12.2011

  Iznācis jaunākais laikraksts "Līvānu novada vēstis"

  19.decembra numurā lasiet: "Līvānu novada vēstis" viesojas Sutru pagastā; Līvānu novada domes lēmumi; Kas varēs saņet "Latvenergo" kartes?; Nozīmīgākie šī gada sporta notikumi; Ziemassvētku un Jaungada pasākumi.


1...317318 319...322