1 2 3 4 ...311

Aktualitātes

 • 01.07.2020

  Valsts akciju sabiedrība "Valsts nekustamie īpašumi" rīko mutisko izsoli

  Valsts akciju sabiedrība "Valsts nekustamie īpašumi" (reģistrācijas Nr.40003294758) 2020.gada 5.augustā plkst. 13.00 Talejas ielā 1, Rīgā, rīko mutiskas izsoles ar augšupejošu soli valsts nekustamajiem īpašumiem, uz kuriem saskaņā ar Publiskas personas mantas atsavināšanas likumu var pieteikt pirmpirkuma tiesības: kopā nekustamo īpašumu Lauku ielā 2A un 10A, Līvānos, Līvānu novadā (kadastra numurs 7611 005 0518)...

 • 30.06.2020

  Atklāts jaunais āra trenažieru laukums

  Šodien, 30.jūnijā, Līvānos pie skolu stadiona tika atklāts jaunais āra trenažieru laukums. Laukumā uzstādīti deviņi trenažieri. Trenažieru laukums ir tapis Latgales reģiona attīstības aģentūras sadarbībā ar Latgales plānošanas reģionu īstenotā Latvijas – Lietuvas pārrobežu programmas projekta “Riska grupas jauniešu sociālā integrācija, balstoties uz sporta aktivitātēm” jeb RISK FREE ietvaros. Laukuma sagatavošana un trenažieru uzstādīšanu finansēta no Līvānu novada pašvaldības līdzekļiem. Laukumam paredzēts uzklāt arī gumijas segumu.

  Āra trenažieru laukumu atklāja Līvānu novada domes priekšsēdētājs Andris Vaivods, Latgales plānošanas reģiona administrācijas vadītāja Iveta Maļina-Tabūne un Latgales reģiona attīstības aģentūras direktors Māris Bozovičs. • 30.06.2020

  Apstiprināta daudzdzīvokļu dzīvojamo māju īres maksa 2021.gadam

  SIA „Līvānu dzīvokļu un komunālā saimniecība” 2020. gada 5.jūnijā iesniedza Līvānu novada domei daudzdzīvokļu dzīvojamo māju apsaimniekošanas un īres maksas projektu 2021.gadam (atbilstoši dzīvojamo māju pārvaldīšanas darbu plānoto izdevumu tāmēm 2021. gadam un tai skaitā paredzētajiem maksājumiem par plānotajiem nākamo periodu izdevumiem kārtējiem remonta darbiem). Pamatojoties uz likuma “Par dzīvojamo telpu īri” 11. panta otro un trešo daļu, 11.1 pantu un 13. panta otro daļu, Ministru kabineta 2016. gada 12. aprīļa noteikumiem Nr. 215 “Dzīvojamās telpas īres maksā ietilpstošo apsaimniekošanas izdevumu aprēķināšanas metodika”, 25.jūnija domes sēdē tika apstiprināta daudzdzīvokļu dzīvojamo māju īres maksa 2021.gadam.

 • 30.06.2020

  Satiksmes ierobežojumi Ubaglīča mikrorajonā

  Veicot Uzvaras, Liču, Dubnas, Draudzības, Alejas, Jaunās, Siguldas, Latgales, Brīvības, Rēzeknes, Stadiona, Kr. Valdemāra, Vidzemes, Strazdu, Sofijas un Puķu ielas pārbūvi, maksimāli tiks nodrošināta transportlīdzekļu piekļūšana īpašumiem. Norādītajā ielu tīkla ierakums tiks veikts pa posmiem (maksimums 400m gari posmi), ierakuma sākumā un beigās uzstādot atkārtoti ceļa zīmes Nr. 302 un Nr. 118, ja ierakumā būs iespējams nodrošināt transportlīdzekļu kustību vai ierakumam no abām pusēm uzstādot ceļa zīmes Nr. 301 un Nr.118 (kā arī ielas sākumā uzstādot ceļa zīmi Nr. 711, kas brīdina par strupceļu), ja transportlīdzekļu kustība ierakuma zonā nebūs iespējama inženierkomunikāciju dēļ.

 • 18.06.2020

  VID atsāk klientu apkalpošanu vēl 7 pilsētās, apmeklētājiem obligāti iepriekš jāpierakstās

  Beidzoties valstī izsludinātajai ārkārtējai situācijai, kopš šī gada 10. jūnija klientu apkalpošanu klātienē ir atsācis Valsts ieņēmumu dienesta (VID) Rīgas klientu apkalpošanas centrs. Izvērtējot Rīgas pieredzi, no šī gada 29.jūnija klātienes klientu apkalpošanu VID atsāks arī Liepājā, Ventspilī, Daugavpilī, Valmierā, Jēkabpilī, Jelgavā un Rēzeknē. Rūpējoties par klientu un iestādes darbinieku drošību, pakalpojumi klātienē tiks sniegti tikai pēc iepriekšēja pieraksta, zvanot pa tālruni 67120005.

 • 18.06.2020

  Latgales Mākslas un amatniecības centra darba laika izmaiņas svētku dienās

  Latgales Mākslas un amatniecības centra darba laika izmaiņas svētku dienās: 20.06. 10.00-16.00; 21.06.  11.00-15.00; 22.06.  slēgts; 23.06. slēgts; 24.06. slēgts.

 • 17.06.2020

  Darbu uzsācis jauns pašvaldības kārtībnieks Roberts Cepurnieks

  Jūnija vidū darbu Līvānu novada pašvaldībā uzsāka jauns kārtībnieks Roberts Cepurnieks. Darba tiesiskās attiecības ar iepriekšējo kārtībnieku tika izbeigtas.

 • 17.06.2020

  Ar 29.jūniju tiks atjaunoti vairāki autobusu reisi

  Ņemot vērā novada iedzīvotāju lūgumu, Līvānu novada pašvaldība vērsās Valsts SIA „Autotransporta direkcija” ar iesniegumu atjaunot vairākus autobusu reisus, kuri tika pārtraukti ārkārtējās situācijas periodā. Valsts SIA „Autotransporta direkcija” ir ņēmusi vērā ierosinājumus un atbildes vēstulē informē, ka Direkcija ar šā gada 29. jūniju atjauno vairāku reisu izpildi.

 • 17.06.2020

  Paldies visiem labas gribas cilvēkiem, kuri piedalījās labdarības pasākumā Madaliņas baznīcā

  Vēlos pateikties visiem labas gribas cilvēkiem, kuri svētdien, 14.jūnijā, piedalījās labdarības pasākumā Madaliņas baznīcā...

 • 16.06.2020

  Līgo svētku brīvdienās gaidāmas izmaiņas vairāk nekā 500 reģionālo autobusu maršrutu

  Sakarā ar Līgo svētku brīvdienām laika posmā no 2020. gada 21. līdz 24. jūnijam gaidāmas izmaiņas vairāk nekā 500 reģionālo autobusu maršrutu. Daļā maršrutu tiks atklāti jauni reisi, savukārt citos maršrutos to skaits tiks samazināts. Ņemot vērā vērienīgās izmaiņas maršrutu tīklā, aicinām iedzīvotājus pirms brauciena atkārtoti pārbaudīt aktuālo autobusa kustības sarakstu mājaslapā www.atd.lv sadaļā Kustības saraksti vai portālā 1188.


1 2 3 4 ...311