Aktualitātes

/images/news/large/7900.jpg

08.04.2021

Pašvaldība iegādājusies divus mikroautobusus

Līvānu novada pašvaldība ir iegādājusies divus jaunus mikroautobusus ar 19 pasažieru sēdvietām katrā. Viens no mikroautobusiem nonāks Jersikas pamatskolas rīcībā, ko pārsvarā izmantos skolēnu pārvadāšanai, savukārt otrs būs Līvānu novada domes transports, un to izmantos domes administrācijas, izglītības un citu pašvaldības iestāžu vajadzībām, piemēram, skolēnu ekskursijām, braucieniem uz mācību priekšmetu olimpiādēm, sporta sacensībām u.tml. Domes mikroautobusus, iepriekš piesakot, izmanto arī novada nevalstiskās organizācijas, amatiermākslas kolektīvi, sportisti un daudzas citas iedzīvotāju grupas. Mikroautobusi iegādāti, lai pirmām kārtām nodrošinātu izglītības iestāžu audzēkņu drošu pārvadāšanu.

 

 

 

Attēlā pie jaunajiem mikroautobusiem to šoferi - Līvānu novada domes šoferis Juris Mālnieks (no kreisās) un Jersikas pamatskolas šoferis Māris Skrimblis