Aktualitātes

/images/news/large/7680.png

08.01.2021

Dzimtsarakstu nodaļas statistika par 2020. gadu

Laulību reģistrācija


2020. gadā laulību noslēguši 51 pāri ( t. sk. 5 pāri salaulājušies Līvānu Svētā Erceņģeļa Miķeļa Romas katoļu draudzē un 1 pāris Jersikas Svētās Marijas Magdalēnas Romas katoļu draudzē), kas ir par pieciem pāriem vairāk kā 2019. gadā.

 

22 pāri laulībā stājušies pirmo reizi. Pirmajā laulībā stājās 30 vīrieši un 29 sievietes, otrajā laulībā stājušies 17 vīrieši un 20 sievietes, trešajā laulībā stājušies 4 vīrieši un 1 sieviete, bet 1 sievietei tās bija 4 laulības.  šīs bija trešās laulības.

 

2020. gadā Zelta kāzās sveikti seši pāri (4 pāri Līvānu pilsētā un pa vienam pārim Rožupes un Turku pagastos). Četri pāris (3 pāri Līvānu pilsētā un viens pāris Turku pagastā) nosvinējuši Dimanta kāzu gadadienu.

 

Atgādinām, pārus Zelta un Dimanta kāzām varat pieteikt Līvānu novada Dzimtsarakstu nodaļā, informējot par to nodaļas darbiniekus (tālr. 65307265, e-pasts: dzim@livani.lv). Zelta un Dimanta pāri, kuru deklarētā dzīves vieta ir  Līvānu novads, no Līvānu novada pašvaldības saņem arī vienreizēju materiālu pabalstu attiecīgi 80,00 EUR un 100,00 EUR apmērā.

 

Dzimšanas reģistrācija


2020. gadā reģistrēti 76 jaundzimušie (30 meitenes un 46 zēni). Tas ir par 4jaundzimušajiem vairāk kā 2019. gadā. Līvānu pilsētā reģistrēts 49 jaundzimušais, Jersikas pagastā – 9, Rožupes pagastā – 7, Rudzātu pagastā – 2, Sutru pagastā – 1, Turku pagastā – 5, citā novadā – 3.

 

Visvairāk no mazuļiem ir pirmie (27) savās ģimenēs. 26 bērni bija kā otrie, 17 – trešie, 3 – ceturtie, 1 – piektais, 1 – septītais un 1 – astotais ģimenē.

 

Jaunākā māmiņa bija 18 gadus veca, bet vecākā 42 gadus veca.

 

Dzimšanas reģistru skaits ar paternitātes atzīšanu – 29 . Bez ziņām par tēvu sastādīti 4 dzimšanas reģistri.

 

Visvairāk bērnu piedzimuši janvārī – 11.

 

Divi vārdi doti 6 bērniem.

 

Līvānu novada pašvaldība par katru jaundzimušo, adoptēto vai aizbildnībā paņemtu bērnu, ja pabalsta pieprasītāja un bērna dzīvesvieta ir deklarēta Līvānu novadā, izmaksā vienreizēju pabalstu jaundzimušā  aprūpei 200,00 EUR apmērā vienam bērnam. Lai  saņemtu  pabalstu  jaundzimušā  aprūpei,  pabalsta  pieprasītājam jāvēršas Līvānu novada Dzimtsarakstu nodaļā (tālr. 65307265, e-pasts: dzim@livani.lv).

 

Miršanas reģistrs

 

2020.gadā sastādīti 190 miršanas reģistri (sievietēm – 100, vīriešiem – 90). Tas ir par 22 mirušajiem vairāk kā 2019. gadā.

 

2020. gadā Līvānu novada Dzimtsarakstu nodaļā reģistrēto mirušo pēdējā deklarētā dzīves vieta: Līvānu pilsētā – 113, Jersikas pagastā – 13, Rožupes pagastā – 20, Rudzātu pagastā – 10, Sutru pagastā – 7, Turku pagastā – 11, citos novados – 16.

 

Biežākais nāves cēlonis 101 gadījumā bijis sirds un asinsvadu slimības, 38 gadījumos – vēža intoksikācija, 51 gadījumā – citi iemesli (no tiem 4 gadījumos Covid - 19 infekcija).

 

Atgādinām, ka personai,  kura  apņēmusies veikt mirušās personas,  kuras deklarētā dzīves vieta pirms miršanas bija Līvānu novads, apbedīšanu ir tiesības saņemt vienreizēju apbedīšanas pabalstu 120,00EUR apmērā. Lai saņemtu attiecīgo pabalstu, jāvēršas Līvānu novada Dzimtsarakstu nodaļā (tālr. 65307265, e-pasts: dzim@livani.lv).