Aktualitātes

/images/news/large/7596.jpg

30.11.2020

Par Līvānu novada ceļu lietošanas ierobežojumiem rudens šķīdoņa laikā

Pamatojoties uz 2016.gada 19. janvāra Ministru Kabineta noteikumiem Nr.42 „Kārtība, kādā aizliedzama vai ierobežojama satiksme”, ar 2020. gada 1. decembri uz šķīdoņa laiku slēgt kustību transportam ar kopējo masu lielāku par 3,5 t, 5,0 t, 7,0 t vai 10,0 t (atkarībā no ceļa stāvokļa) uz pagasta nozīmes ceļiem Līvānu novada Turku, Rožupes, Sutru, Rudzātu un Jersikas pagastos.

 

Ceļu lietošanas ierobežojumi Līvānu novadā būs spēkā, līdz iestāsies pastāvīgs zemes sasalums. Transporta kustība tiks ierobežota, uzstādot ceļa zīmes transporta kopējās masas ierobežojumam 10,0 t, 7,0 t, 5,0 t vai 3,5 t atkarībā no ceļa stāvokļa. Iespējama atsevišķu ceļu slēgšana visam auto un traktortransportam, izņemot operatīvo transportu.

 

Transportlīdzekļu sezonālā maksimālās masas ierobežojumu ieviešana pašvaldības autoceļiem ir piespiedu pasākums, kas ļauj novērst šo ceļu masveida sabrukumu rudenī, kad, ceļa segai pārmitrinoties, samazinās tās nestspēja. Īpaši krasi nestspēja samazinās ekspluatācijas laiku nokalpojušām segām un ceļu posmiem, kuru pamatne ir mālaina un putekļaina grunts.

 

Līvānu novada dome aicina kravu pārvadātājus (mežu izstrādātājus, zemniekus) plānot kravu izvešanu, ņemot vērā augstāk minētos ierobežojumus. Uz ierobežojumu laiku nekāda veida atļaujas netiks izsniegtas (Kravas autopārvadājumu ierobežojumu atcelšana konkrētajā ceļa posmā tiek veikta individuāli izsniedzot atļauju). Ierobežojumu ievērošanu kontrolēs Valsts policija.

 

Papildus informāciju var saņemt pa tālr. 65307273, 29359849, e-pasts: ainars.skromans@livani.lv.