Aktualitātes

/images/news/large/7592.png

01.12.2020

Aicinām vecākus, kur bērni mācās citu pašvaldību vispārējās izglītības iestādēs, pieteikties pārtikas karšu saņemšanai

Lai attālinātā mācību procesa laikā periodā no 2020.gada 26.oktobra līdz 13.novembrim un ārkārtējās situācijas izsludinātajā laikā no 2020.gada 9.novembra līdz 2020. gada 6.decembrim atbalstītu vispārējās izglītības iestāžu 7.-12.klašu  izglītojamos, kuru dzīvesvieta un vismaz viena vecāka dzīvesvieta ir deklarēta Līvānu novadā, bet kuri mācās citu pašvaldību vispārējās izglītības iestādēs, Līvānu novada dome nolēma izsniegt izglītojamo ģimenēm kartes pārtikas iegādei katram bērnam, kurš mācās citu pašvaldību vispārējās izglītības iestādes 7.-12. klasē (izņemot izglītojamos, kuri apgūst neklātienes izglītības programmas).

 

Lai saņemtu atbalstu bērna ēdināšanai vecākam (likumiskajam pārstāvim) ne vēlāk kā līdz 2020. gada 10. decembrim jāaizpilda Līvānu novada Sociālajam dienestam adresēts iesniegums un jāievieto to vēstuļu kastītē, kas atrodas Līvānu novada domes vestibilā pie ieejas, vai pagasta pārvaldes vēstuļu kastītē.

 

IESNIEGUMA VEIDLAPA

Pārtikas kartē ieskaitītās naudas summa ir līdzvērtīga Līvānu novada pašvaldības izglītības iestādēs viena izglītojamā pusdienām paredzētajiem 0,85 EUR dienā atbilstoši kopējam attālināto mācību dienu skaitam. Ja, ņemot vērā epidemioloģisko situāciju, attālinātais mācību process tiks pagarināts, karte tiks papildināta atbilstoši attālināto mācību dienu skaitam.

 

Pārtikas karšu izsniegšanu nodrošinās Līvānu novada Sociālais dienests.