Aktualitātes

/images/news/large/7484.jpg

01.10.2020

Palielinoties COVID – 19 izplatībai, izdots rīkojums par papildus drošības pasākumiem izglītības iestādēs

Palielinoties COVID – 19 izplatībai, Līvānu novada dome 2020. gada 1. oktobrī pieņēmusi rīkojumu, kurā uzdodu:

 

1. Izglītības iestāžu vadītājiem:

1.1. nepieļaut izglītības iestāžu izglītojamo braucienus uz Daugavpili, Kuldīgu, kurās ņemot vērā lokālos Covid-19 uzliesmojumus, no 2020.gada 1.oktobra līdz 14.oktobrim ir noteikti ierobežojumi;

1.2. izvērtēt izglītojamo dalību sporta sacensībās, konkursos, ārpusstundu pasākumos, ņemot vērā epidemioloģisko situāciju;

1.3. organizējot interešu izglītības nodarbības, pārskatīt kārtību, kādā iestādē tiek nodrošinātas Covid – 19 infekcijas izplatības ierobežošanas prasības;

1.4. iepazīstināt izglītojamos, viņu likumiskos pārstāvjus, darbiniekus ar izmaiņām, kuras izvērtējot epidemioloģisko situāciju, tiek veiktas iestādes izstrādātajā kārtībā;

1.5. izglītības procesa organizēšanā ievērot Slimību profilakses un kontroles centra ieteikumus izglītības iestādēm;

1.6. izglītības iestāžu izglītojamo braucienus ārpus novada teritorijas saskaņot ar Līvānu novada Izglītības pārvaldi.

2. Par preventīvo pasākumu īstenošanu infekcijas izplatīšanās ierobežošanai un izglītības procesa īstenošanu atbilstoši epidemioloģiskajai situācijai atbild Līvānu novada izglītības iestāžu vadītāji.

 

2020.gada 1. oktobra rīkojums Par pasākumiem COVID-19 infekcijas izplatīšanās ierobežošanai