Aktualitātes

/images/news/large/7470.jpg

24.09.2020

SIA “Līvānu dzīvokļu un komunālā saimniecība” aktualitātes

SIA “Līvānu dzīvokļu un komunālā saimniecība” valde informē, ka ir sākušies rudens sezonas darbi. Turpinās daudzdzīvokļu dzīvojamo māju siltummezglu sagatavošana un ikgadējā apkope, lai tie būtu gatavi jaunās apkures sezonas uzsākšanai.

 

Papildus plānotajiem darbiem notiek arī neplānotu problēmu un avārijas situāciju novēršana. Tā septembra vidū uzņēmuma speciālisti novērsa kanalizācijas sistēmas bojājumu Zaļā iela 6, Zaļā iela 7, Raiņa iela 1 un Rīgas iela 57a iekšpagalmā. Diemžēl šajā pagalmā kanalizācijas caurules ir savu nokalpojušas un sliktā tehniskā stāvoklī, tāpēc jau tuvākajā laikā būtu jāmeklē iespējas tās pilnībā nomainīt. Tur esošās vecās keramiskās caurules rada avārijas situācijas, kā tas bija noticis arī šajā gadījumā, kad plīsums bija izveidojies 2,8 m dziļumā zem viena no iekšpagalma stāvlaukumiem. Avārijas seku novēršanas darbos uzņēmuma speciālisti tiek iesaistīti arī novada lauku teritorijās -  Sutru ciematā tika novērsta ūdensvada avārija.

 

Turpinās privātmāju pieslēgšana centralizētajai sistēmai

Privātmāju iedzīvotāji turpina aktīvi izmantot iespēju un pieslēgties jaunizbūvētajai centralizētajai kanalizācijai un ūdensvadam. Drīzumā sāksies ziemas sezona, kad rakšanas darbi nebūs iespējami, tāpēc privātmāju iedzīvotāji, kuri to vēl nav izdarījuši, tiek aicināti laicīgi pieteikties centralizētā ūdensvada un kanalizācijas ievilkšanai.

 

Uzņēmums, izprotot iedzīvotāju maksātspēju, kad ne visi var uzreiz atvēlēt darbiem nepieciešamos līdzekļus, piedāvā arī iespēju noslēgt vienošanos par sadalītu maksājumu par pieslēguma izbūvi. Tas nozīmē, ka klientam tiek izbūvēts pieslēgums centralizētajam ūdensvadam un kanalizācijai, un klients var sākt lietot pakalpojumus, bet apmaksa par darbiem tiek veikta vairākās daļās.

Kā pieslēgties centralizētajai ūdensapgādes un kanalizācijas sistēmai?

 

Lai pieslēgtos pie pilsētas ūdensapgādes un kanalizācijas tīkliem:

1)      Nekustamā īpašuma īpašniekam vai valdītājam jāierodas SIA “Līvānu dzīvokļu un komunālā saimniecība” (LdzKS) Ūdens un kanalizācijas iecirknī, Biedrības ielā 2, Līvānos (iepriekš sazinoties pa tālr. 29609047), kur jāaizpilda iesniegums par pieslēguma izveidi un datu aizsardzības veidlapa. Kopīgi tiek izveidota pieslēguma skice līdz attiecīgajai ēkai. Pēc tehnisko noteikumu sagatavošanas ar klientu sazināsies un vienosies par to saņemšanu.

2)      Pēc tehnisko noteikumu izsniegšanas klientam ir jādodas uz Līvānu novada domes Būvniecības un infrastruktūras daļu, 303.kabinets, Rīgas iela 77 (tālr. 65307273 vai 29359849 vai pa e-pastu: ainars.skromans@livani.lv), kur tiks sagatavots pieteikums rakšanas darbu veikšanai, kurā tiks norādīts, kādi saskaņojumi darbu veikšanai ir nepieciešami. Nepieciešamo saskaņošanu ar Lattelecom un Sadales tīkls veic LDzKS. Saskaņošana ar blakus esošās zemes īpašnieku, ja tāda nepieciešama, jāveic pašam klientam.

3)      Kad ir saņemti visi saskaņojumi, domes Būvniecības un infrastruktūras daļa klientam izsniedz rakšanas atļauju. Tas viss iedzīvotājam ir bez maksas.

4)      Jāveic izbūve atbilstoši saskaņotajai rakšanas atļaujai. Darbus var veikt pats klients vai kāds pakalpojumu sniedzējs. Arī LDzKS piedāvā šādu pakalpojumu. Būvdarbu un materiālu izmaksas sedz būvniecības pasūtītājs (klients).

5)      Kad būvdarbi tuvojas noslēgumam, klientam jādodas uz LDzKS kasi, Rīgas ielā 2b, kur jāsamaksā 27,67 euro par skaitītāja mezgla izbūvi. Par pašu komercuzskaites mēraparātu klientam nav jāmaksā, jo to uzstāda LDzKS par saviem līdzekļiem.

6)      Pieslēgšanu tīkliem, uzskaites skaitītāju plombēšanu veic LDzKS darbinieki. Maksa par veiktajiem darbiem netiek prasīta.

7)      Pēc visu būvdarbu veikšanas LDzKS atbildīgie darbinieki pieņem veikto tīklu pieslēguma izbūvi ekspluatācijā.

8)      Klientam jāgriežas domes Būvniecības un infrastruktūras daļā, lai veiktu atzīmi par rakšanas daru pabeigšanu.

9)      LDzKS sagatavo pakalpojuma sniegšanas līgumu, pēc kura parakstīšanas ir atļauts lietot pakalpojumu.

 

Neskaidrību vai jautājumu gadījumā par pieslēgšanos  pilsētas  ūdensapgādes  un  sadzīves  notekūdeņu kanalizācijas  tīkliem  sazinieties  ar  Līvānu  novada domes  būvinženieri  Aināru  Skromānu  pa  tālr. 65307273  vai  29359849  vai  pa  e-pastu:  ainars.skromans@livani.lv vai ar SIA “Līvānu dzīvokļu un  komunālā  saimniecība” Ūdens  un  kanalizācijas iecirkņa vadītāja      vietnieku  Māri Cirsenieku pa tālr.29609047.

 

Daudzdzīvokļu mājās joprojām daudziem nav skaitītāju

Aptuveni 40% pilsētas daudzdzīvokļu māju dzīvokļiem nav uzstādīti ūdens skaitītāji. Tas nozīmē, ka  apmaksa par ūdeni šai daļai iedzīvotāju tiek rēķināta pēc normatīvajos aktos apstiprinātās patēriņa normas, kas ir 4,5 m3 mēnesī uz vienu dzīvoklī deklarēto personu.

 

Uzstādot ūdens skaitītāju gan ģimenēm, gan arī tiem, kas dzīvo vieni, būtu iespējams pašiem sekot līdzi ūdens patēriņam un līdz ar to arī ietaupīt.

 

Kā pieteikties ūdens skaitītāja uzstādīšanai daudzdzīvokļu mājas dzīvoklī?

1. Pieteikties pakalpojumam var piezvanot pa vienoto tālruni 24408000 un izvēloties 1. sarunu tēmu vai ierodoties personīgi klātienē Līvānu dzīvokļu un komunālajā saimniecībā, Rīgas ielā 2b, Līvānos.

2. Jāveic apmaksa:

 1. ja iepriekš attiecīgajā dzīvoklī ir bijis skaitītājs (ir izbūvēts pieslēguma mezgls), tad jāmaksā 26,00 EUR;
 2. ja skaitītājs tiek uzstādīts pirmo reizi (pieslēguma mezgla izbūve un skaitītāja uzstādīšana) 50,18 EUR.

3. Ierodas uzņēmuma santehniķis, kurš uzstāda ūdens skaitītāju.

 

Aicina šķirot atkritumus atbildīgāk

Paldies tiem iedzīvotājiem, kuri apzinīgi šķiro atkritumus, jo tās ir ne vien rūpes par vidi, bet arī veids, kā ietaupīt. Jo mazāk būs nešķiroto sadzīves atkritumu, kas jānogādā poligonā, jo mazāk būs par tiem jāmaksā.

 

Diemžēl ikdienā bieži vien nākas sastapties ar dažādo iedzīvotāju attieksmi un rīcību. Piemēram, nereti sašķirotais saturs tiek sabojāts, jo tajā tiek samesti sadzīves atkritumi, bet citreiz nešķirotajos atkritumos tiek izmesti sašķirotie atkritumi. Joprojām mežu masīvos gadās redzēt izmestas elektropreces, kaut gan to nodošana ir bezmaksas.

 

Atgādinām, ko drīkst un ko nedrīkst mest atkritumu konteineros.

Aicinām iedzīvotājus nemest konteineros pilnus iepakojumus (piemēram, gurķu burkas, piena pakas, pilnas vai pustukšas dažādas pudeles), bet pirms izmešanas tos iztukšot un izskalot.

Zaļš konteiners (arī zvans) – stiklam:

 • Drīkst ievietot: burkas un pudeles (tukšas).
 • Nedrīkst: spuldzes, keramikas izstrādājumus, spoguļus, logu stiklus.

Dzeltens konteiners – plastmasai:

 • Drīkst ievietot: dzērienu PET pudeles, kanniņas, piena, šampūna un citas līdzīgas pudeles, kurām ir PETE vai HDPE marķējums.
 • Nedrīkst: vienreizējos traukus, eļļas pudeles, saldējuma, jogurta un krējuma iepakojumus, olu kastes u.c.

Zils konteiners – papīram:

 • Drīkst ievietot: kartonu, kartona kastes (saplacinātas), avīzes, brošūras, katalogus, kā arī iepakojuma plēvi, tehnisko plēvi un cita veida plēvi.
 • Nedrīkst: netīru un slapju papīru un kartonu, izstrādājumus, kas satur foliju.

Nešķirotie sadzīves atkritumi (gan konteineri, gan marķētie maisi):

 • Viss, ko nevar sašķirot: čipsu pakas, konfekšu iepakojums, vienreizējās lietošanas trauki, apģērbs, apavi, jogurta un krējuma iepakojumi, dažāda veida olu kastes u.c.

 

Atkritumu pieņemšanas punktā Rīgas ielā 2b, Līvānos, tiek pieņemti šādi šķirotie atkritumi:

 • Celtniecības atkritumi (par samaksu);
 • Nolietotas autoriepas (par samaksu);
 • Apgaismes iekārtas un luminiscentās spuldzes (par samaksu);
 • Akumulatori;
 • Elektriskās un elektroniskās iekārtas;
 • Tehniskais stikls (logu stikls);
 • Metāls, metāla iepakojums (konservu kārbas, skārda bundžas);
 • Lielgabarīta atkritumi (mēbeles).

 

Lauksaimniekiem ir iespēja, zvanot pa vienoto tālruni 24408000 un izvēloties 1. tēmu vai ierodoties personīgi Rīgas ielā 2b, Līvānos, pieteikt sekojošu atkritumu nodošanu:

 • Plēve (celtniecības, siltumnīcu, kūdras);
 • Skābbarības ruļļu tīkls (par samaksu 27,72 EUR ar PVN par 1m3);
 • Bigbag maisi.

 

Notiks ūdensvadu skalošanas darbi

 

No 28.septembra visā Līvānu pilsētā tiks veikta maģistrālo, iekškvartālu un daudzdzīvokļu māju guļvadu skalošana.

Skalošanas darbu laikā iespējamas ūdens spiediena svārstības un paaugstināta ūdens duļķainība.

Darba laikā no plkst. 8.00 līdz plkst. 17.00 ūdens padeve var tikt īslaicīgi atslēgta.

 

Lai piegādātu tīru ūdeni un nodrošinātu kvalitatīvu pakalpojumu, no 9. līdz 16. oktobrim notiks ūdens uzglabāšanas rezervuāru dezinfekcija. Ūdens rezervuāru dezinfekcija neietekmēs ūdens padevi, ūdens kvalitāti, tāpēc ūdeni drīkst izmantot ikdienas vajadzībām, tajā skaitā uztura gatavošanā.

 

SIA “Līvānu dzīvokļu un komunālā saimniecība” atvainojas iedzīvotājiem par sagādātajām neērtībām un lūdz būt saprotošiem.