Aktualitātes

/images/news/large/7400.jpg

Jersikas/Madalienas Svētās Marijas Magdalēnas Romas katoļu baznīca

27.08.2020

2020. gada Līvānu pašvaldības Mazo grantu projekta “Ar Mīlestību” ietvaros šovasar atkal esam samīļojuši Madaliņas baznīcu

Rita Semeiko,

Madaliņas draudzes ērģelniece

 

Daugavas krastā aiz Jersikas, vien dažus kilometrus uz Daugavpils pusi, atrodas skaista baznīca. Mazajā draudzītē pirms desmit gadiem esmu satikusi Lielu Mīlestību.

 

Jūnijā Jersikas/Madalienas Svētās Marijas Magdalēnas Romas katoļu baznīcā notika labdarības koncerts, kurā piedalījās Jēkaba Graubiņa Līvānu Mūzikas un mākslas skolas, kā arī Staņislava Broka Daugavpils Mūzikas vidusskolas audzēkņi un pedagogi. Koncertu kuplināja mākslas darbu izstāde, kuru ar prieku piedāvāja mākslas skolas kolēģi. Nelielā bariņā, ar mīlestību un aizrautību, sniedzām koncertu draudzes locekļiem, lai savāktu vēl kaut mazliet līdzekļu baznīcas atjaunošanai. Zināju, ka projektā būs jāiegulda iespaidīga summa, jo rēķini un tāmes tika sastādītas jau pērnajā vasarā. Toreiz neuzdrošinājos, bet pandēmijas laiks, lūgšanas un mīlestība atnesa uzdrīkstēšanos. Koncertā tika savākti 82,30 eiro, kas, manuprāt, ņemot vēra ne vairāk kā desmit klausītājus, ir gana iespaidīga summa.

 

Dievnama fasādes restaurāciju, kas prasīja vislielāko  līdzekļu ieguldījumu, veica būvfirma SIA "Jēkabpils PMK". Atceros, kā aizpagājušajos Ziemassvētkos mans skatiens aizķērās pie krāsu zaudējušiem skaistajiem kārniņiem, noplukušā balsinājuma un iedrupušajām kolonnām. Tagad mēs, mazā Madaliņas draudze, esam pateicīgi ne vien par Madaliņas baznīcas “sejas” atjaunošanu, bet arī to,  ka būvfirmas puiši atsaucās mūsu lūgumam un pielaboja arī mazus defektus baznīcas iekšpusē (pie griestiem un uz sienas aiz Nemitīgās Palīdzības Dievmātes svētgleznas).

 

Labas gribas cilvēki atjaunoja un ielika baznīcas arkās skaistās statujas. Labas gribas cilvēki pielaboja defektus un atjaunoja krāsojumu baznīcas žogam, kā arī dārzā un lejāk, aiz dievnama esošajiem soliem. Labas gribas cilvēki papildināja ainavu ar jauniem dekoratīviem augiem gan baznīcas apkārtnē, gan ap iepriekšējās vasarās atjaunoto avotiņu. Tika sakopts arī savdabīgs avots, kurš atrodas pašā Daugavas krastā. Tā ūdens temperatūra esot plus četri grādi gan ziemā, gan vasarā (tā stāsta zinātāji).

 

Šovasar esmu cītīgi klausījusies vietējo ļaužu nostāstus, kas saistīti ar Madaliņu. Viņi labprāt dalījās ar savām atmiņām, zināšanām, un pat dažādām fotogrāfijām. Tas viss man šķita gana interesanti, lai rastos doma kādreiz košāko apkopot grāmatā.

 

Mīlestību un dzīves ritumu nevar ielikt projekta rāmīšos “no” un “līdz”.

 

Esam lolojuši savu dievnamu, un arī turpināsim to darīt. Esam pateicīgi Līvānu novada pašvaldībai par piešķirtajiem 1000 eiro. Tieši pašvaldības dāsnums un pastāvīgā atsaucība arī deva drosmi uzsākt projektu, kura izmaksas krietni krietni pārsniedza trīs tūkstoši eiro.

 

Madaliņas draudzes vārdā pateicos visiem, kuri ziedoja, darbojās, atbalstīja un arī tiem, kuri vienkārši mīl mūsu skaisto baznīcu!


Video