Aktualitātes

/images/news/large/7389.jpg

24.08.2020

Dievišķā liturģija Virsgana vadībā Jersikas Kristus Apskaidrošanās baznīcā

23. augustā  Augstisvētītais Daugavpils un Rēzeknes Bīskaps Aleksandrs kalpoja Dievišķo liturģiju unikālajā Jersikas Kristus Apskaidrošanās baznīcā, kuras sienas, ārējais apšuvums, jumts, kupols un pakāje, spāres un pat loga rāmji veidoti no dzelzs vai čuguna. Šajā dienā lūgšanās tika atzīmēta Jersikas karaļvalsts (Gercike, Jersika, šodien – ciems Līvānu novada Jersikas pagastā) dibināšanas 830 gadu jubileja, kurā valdīja Visvaldis (Svētajā Kristībā Vsevolods, latīņu val. Vissevalde, Wiscewolodus), un 750 gadu jubileja kopš unikālā vēsturiskā rokraksta, saukta “Jersikas Evaņģēlijs” vai “Latvieša Evaņģēlijs” (saukta arī “Simona Evaņģēlijs”) rašanās.

 

Daugavpils un Rēzeknes Bīskapam  Aleksandram šajā dienā līdzkalpoja Jersikas Kristus Apskaidrošanās baznīcas pārzinis virspriesteris Mihails Stoiko, Rēzeknes apriņķa prāvests virspriesteris Viktors Teplovs, Madonas apriņķa prāvesta p.i. virspriesteris Mihails Aršvila, Rīgas sv. labtic. lielkņaza Ņevas Aleksandra baznīcas klēriķis diakons Aleksandrs Akatovs. Dievišķajā liturģijā dziedāja Līvānu Dievmātes Vladimiras ikonas baznīcas koris (diriģente Nadežda Lisicina).

 

Dievkalpojumā piedalījās arī Līvānu novada domes priekšsēdētājs Andris Vaivods.

 

Liturģijas laikā viena no ektēnijām, atsevišķi uzsaukumi un lūgšana “Mūsu Tēvs” izskanēja latviešu valodā.

 

Trīskāršajā ektēnijā izskanēja pateicības lūgumi par mūsu Dieva sargāto Latvijas valsti, varām un tautu, par Latvijas virsganiem ar viņu Dieva sargāto draudzi, par Jersikas dievnama labdariem un ziedotājiem.

 

Ektēnijā par mirušajiem Augstisvētītais Valdnieks lūdzās par mūžam pieminamajiem bajāru Vsevolodu (Visvaldi, seno Jersikas valdnieku); grāfu Nikolaju (Rumjancevu, kurš izpirka “Jersikas Evaņģēliju” un saglabāja to nākamajām paaudzēm), D.k. Georgiju (“Jersikas Evaņģēlija” pārrakstītāju, kurš atstājis par sevi piemiņas ierakstu, no kura zināms, ka viņš bijis garīdznieka Latvieša dēls no Gorodiščes un pabeidzis Evaņģēlija pārrakstīšanu 1270. gada 23. martā (pēc v.st.)), kā arī par visiem kopš laika gala mūža miegā aizmigušajiem Jerskas dievnama pārziņiem, klēriķiem, labdariem un draudzes locekļiem.

 

Pēc Dievišķās liturģijas notika svētku godināšana, kuras laikā Augstisvētītais Bīskaps Aleksandrs nolasīja lūgšanu Kristus Apskaidrošanās svētkos un pateicības lūgšanu Pestītājam.

 

Pēc ilgu gadu vēlējuma Viņa Eminence vērsās pie garīdzniekiem, viesiem un ticīgajiem ar sprediķi, kurā īpašu uzmanību veltīja Jersikas karaļvalsts vēsturei un “Jersikas Evaņģēlija” (saukta arī “Latvieša Evaņģēlijs” (pēc pārrakstītāja vārda) vai “Simona Evaņģēlijs” (pēc Evaņģēlija pasūtītāja vārda)).

 

Sprediķa noslēgumā Bīskaps Aleksandrs pateicās visiem labajiem cilvēkiem par Jersikas dzelzs baznīcas un šīs svētās vietas saglabāšanu, baznīcas pārzinim – par ielūgumu veikt šeit dievkalpojumu, kā arī Līvānu baznīcas dziedātājiem par skaisto dziedāšanu.

 

Par godu piemiņas notikumiem – Jersikas karaļvalsts dibināšanas 830 gadu jubilejai, “Jersikas Evaņģēlija” 750 gadu jubilejai un Virsgana dievkalpojumam – Augstisvētītais Bīskaps Aleksandrs uzdāvināja Jersikas Kristus Apskaidrošanās baznīcai Kristus Apskaidrošanās ikonu ar dāvinājuma uzrakstu.

 

Pēc tam Augstisvētīto Bīskapu Aleksandru viņa Arhiereja hirotonijas gadadienā, kas notika Kristus Apskaidrošanās svētkos pirms 14 gadiem, apsveica Rēzeknes apriņķa prāvests virspriesteris Viktors Teplovs, Madonas apriņķa prāvesta p.i. virspriesteris Mihails Aršvila un Jersikas baznīcas pārzinis virspriesteris Mihails Stoiko. Virspriesteris Viktors teplovs nolasīja apsveikumu no Daugavpils prāvestības. Bīskapam Aleksandram tika pasniegtas piemiņas dāvanas no visām trīs Daugavpils-Rēzeknes eparhijas prāvestībām.

 

Dievkalpojumā klātesošais Līvānu novada domes priekšsēdētājs Andris Vaivods pateicās Bīskapam Aleksandram par viņa vizīti Jersikā, Līvānu novada apmeklējumu un veikto dievkalpojumu. Piemiņā par vizīti novada domes priekšsēdētājs pasniedza piemiņas dāvanas – grāmatu par Līvānu novadu un Līvānu stikla pūšanas darbnīcā tapušo stikla izstrādājumu. Augstisvētītais Valdnieks atbildes uzrunā pateicās Vaivoda kungam par Līvānu novada domes atbalstu un palīdzību kristīgo konfesiju baznīcām Līvānu novadā.

 

Pēc sprediķa un apsveikumiem ticīgajiem bija iespēja godināt “Jersikas Evaņģēlija” faksimilizdevumu (1270. gada izdevuma faksimilizdevums), kuru Visaugstisvētītais Rīgas un visas Latvijas Metropolīts Aleksandrs uzdāvināja Daugavpils-Rēzeknes eparhijai.

 

Atgādinām, ka 21. augustā par godu unikālā vēsturiskā rokraksta, saukta “Jersikas Evaņģēlijs” vai “Latvieša Evaņģēlijs”  750 gadu jubilejai, Rīgā notika pastmarkas prezentācijas pasākums un dzēšanas ceremonija. 

 

Piemiņai par Virsgana dievkalpojumu un vēsturiskajiem notikumiem, kuri tiek atzīmēti šajā gadā, pie ieejas Jersikas baznīcā tika uzņemts piemiņas foto.

 

Dienas turpinājumā Augstisvētītais Bīskaps Aleksandrs apmeklēja arī Līvānu Dievmātes Vladimiras ikonas baznīcu.

 

No Latvijas Pareizticīgo baznīcas preses dienesta informācijas

 

V. Margēviča foto