Aktualitātes

/images/news/large/7388.jpg

24.08.2020

2021. gadā Latvijas Ordeņu brālības salidojums notiks Līvānos

22.augustā Lubānas novadā notika Latvijas Ordeņu brālības 22. ikgadējais salidojums, kurā piedalījās arī brālības biedrs, IV šķiras Triju Zvaigžņu ordeņa virsnieks Andris Vaivods.  Ordeņu brālība apvieno ļaudis, kas apbalvoti ar Triju Zvaigžņu ordeni, Viestura ordeni, Atzinības Krustu vai ar šo ordeņu Goda zīmi. No Līvānu novada brālības biedre ir arī Latgales apgabaltiesas zvērināta notāre Gunta Daugaviete, kura 2015.gadā saņēma V šķiras Atzinības krustu.

 

Salidojuma ietvaros brālības biedri Lubānā apmeklēja pulkveža Oskara Kalpaka pieminekli, Amatnieku centru, Lubāns novada tūrisma un kultūrvēsturiskā mantojuma centru, Lubānas evaņģēliski luteriskās draudzes baznīcu, kur notika salidojuma svinīgā atklāšana, AS “Latvijas valsts meži” kokaudzētavu “Podiņi”, akmeņu parku “Vaidavas” un piedalījās Broņislavas Martuževas dzejas dienas pasākumā “Medus ezers izgaro, mūžam paliek medus dvaša…”.

 

Par Latvijas Ordeņu brālības 23. salidojuma, kas varētu notiks 2021.gada maijā, norises vietu tika izvēlēts Līvānu novads.

 

Kas ir Latvijas Ordeņu brālība?
1999. gada 21. augustā Lielvārdē pulcējās Triju Zvaigžņu ordeņa nesēji un dzima doma par biedrību, kas ļautu atkal gaismā celt gan augstāko Valsts apbalvojumu, gan vienotu tā nesējus. Domu par biedrību atbalstīja arī tā laika Zinātņu akadēmijas prezidents akadēmiķis Jānis Stradiņš, un jau 1999. gada 11. decembrī Latvijas Zinātņu akadēmijas namā notika jaunās sabiedriskās organizācijas dibināšanas kongress. Kongress pieņēma Triju Zvaigžņu ordeņa brālības statūtus, ievēlēja domi un revīzijas komisiju. Par Domes priekšsēdētāju kļuva apvienošanās idejas rosinātājs un virzītājs vēstures doktors Jānis Graudonis, bet pirmās valdes priekšsēdētājs bija sabiedriskais darbinieks Osvalds Štrauss. Paplašinājās apbalvojumu loks, un 2004. gada 11. decembrī sapulce pieņēma lēmumu mainīt biedrības nosaukumu un kļūt par Latvijas Ordeņu brālību. Brālības mērķis – vienot ordeņu nesējus, gādāt par brālības dalībnieku materiālo un morālo stāvokli, darīt visu, lai neviens netiktu aizmirsts, aktīvi darboties ne tikai jau iesāktajā darbības laukā, bet paplašināt savu labo darbu iespējas, vienlaikus jūtot brālības biedru atbalstu. Latvijas Ordeņu brālības biedrus vieno atzinība par nopelniem Latvijas valsts labā. Tie ir ļaudis, kuri apbalvoti ar Triju Zvaigžņu ordeni, Viestura ordeni, Atzinības Krustu vai ar šo ordeņu Goda zīmi. Gan lielāki, gan mazāki darbi, kas darīti ar mīlestību savu biedru un savas valsts labā, ir brālības ikdiena joprojām. Ar LOB aktivitātēm gadu gaitā tuvāk var iepazīties mājas lapā: https://www.ordenubraliba.lv/par-lob