Aktualitātes

Aktualitātes

Aktualitātes

/images/news/large/7379.jpg

20.08.2020

Līvānu novada dome aicina izvirzīt kandidātus apbalvojumam “Līvānu Goda pilsonis”

Līdz 9.oktobrim aicinām pieteikt pretendentus augstākā Līvānu novada apbalvojuma – Līvānu Goda pilsonis – piešķiršanai 2020. gadā.

 

Par Līvānu Goda pilsoni var kļūt ikviens vietējā sabiedrībā zināms cilvēks, kas devis nozīmīgu ieguldījumu Līvānu novada attīstībā vai veidojis pozitīvu Līvānu novada tēlu Latvijā un/vai ārvalstīs.

 

Lai pieteiktu kandidātu, iedzīvotājiem līdz 2020. gada 9.oktobra plkst. 15.30 ir jāiesniedz iesniegums Līvānu novada domes kancelejā (210.kabinetā). Iesniegumā brīvā formā jāapraksta pretendenta sasniegumi un nopelni, kā arī jāsniedz pretendenta un pieteicēja kontaktinformācija. Iesniegums jāparaksta vismaz 10 novada iedzīvotājiem (ar paraksta atšifrējumu), kuri ir pilngadīgi un deklarēti Līvānu novadā. Pretendentus var pieteikt arī valsts un pašvaldības iestādes, nevalstiskās organizācijas.

 

Apbalvojums šogad tiks pasniegts LR Proklamēšanas dienai veltītā pasākuma laikā 18. novembrī Līvānu novada Kultūras centrā. Līvānu Goda pilsonim pasniedz piemiņas velti – sudraba nozīmīti ar Līvānu novada simboliku, kā arī piešķir naudas balvu 500 EUR apmērā (pirms nodokļu nomaksas).

 

Papildus informāciju varat saņemt, zvanot pa tālruni 65307270 (Līvānu novada domes Sabiedrisko attiecību daļa), e-pasts: indra.upeniece@livani.lv.

 

Augstāko Līvānu novada apbalvojumu "Līvānu Goda pilsonis" iepriekšējos gados saņēmušo sarkst: http://livani.lv/page/721

 

Līvānu novada domes noteikumi “Par Līvānu novada domes apbalvojumiem un to piešķiršanas kārtību”