Aktualitātes

/images/news/large/7370.jpg

17.08.2020

Konkursa "Līvānu novads VAR! 2020" rezultāti

No 15. jūnija līdz 3. augustam Līvānu novada uzņēmējiem bija iespēja iesniegt projektus, lai pretendētu uz pašvaldības finansiālu atbalstu uzņēmējdarbības atbalsta konkursā "Līvānu novads VAR! 2020".

 

Šī gada 14.augustā noslēdzās projektu pieteikumu izvērtēšana. Pašvaldības finansējums piešķirts 4 projektiem par kopējo summu 6315,99 EUR.

 

1. SDV Dace Jankovska - Bērnu rotaļu laukuma izveide Labsajūtas kompleksā “Avotiņš”  -1744.00 EUR;

 

2. SDV Reinis Jačmenkins - Darba stacijas un video uztvērējkartes iegāde saimnieciskās darbības attīstībai - 1888.54 EUR;

 

3. IU "Anita" - Līvānu novads VAR 2020 - klimazons (matu žāvētājs) - 690.40 EUR;

 

4. SDV Emerita Rubīne - Terases marķīzes iegāde HANDMADE LATGOLA sniegto pakalpojumu klāsta pilnveidošanai un efektivitātes paaugstināšanai - 1993.05 EUR.

 

Konkursa komisijas sastāvā bija Līvānu novada domes priekšsēdētāja vietniece Ginta Kraukle, izpilddirektors Uldis Skreivers, Līvānu Uzņēmējdarbības atbalsta centra vadītāja Inese Stahovska, domes deputāti Gatis Pastars un Ināra Kalvāne.

 

Pašvaldība līdzfinansējumu piešķir konkursa kārtībā Līvānu novada pašvaldības ikgadējā pamatbudžeta ietvaros. Konkursa mērķis ir sniegt finansiālu atbalstu mazo un vidējo komercsabiedrību un saimnieciskās darbības veicēju projektiem, kas saistīti ar uzņēmējdarbības attīstību, produkcijas un pakalpojumu klāsta pilnveidošanu, jaunu darba vietu veidošanu Līvānu novadā. Finansējumu var saņemt iekārtu, aprīkojuma, inventāra iegādei. Konkurss tiek rīkots jau trešo gadu. To rīko Līvānu Uzņēmējdarbības atbalsta centrs sadarbībā ar Līvānu novada pašvaldību.