Aktualitātes

/images/news/large/7366.jpg

14.08.2020

25. augustā - reflektantu uzņemšana RTA Līvānu filiālē klātienē

25. augustā no 9.00 līdz 16.00 Rēzeknes Tehnoloģiju akadēmijas Līvānu filiālē būs iespēja pieteikties studijām, dokumentus iesniedzot klātienē.

 

Šogad Rēzeknes Tehnoloģiju akadēmija ir paplašinājusi piedāvāto studiju programmu klāstu Līvānu filiālē. 2020./2021. studiju gadā studētgribētāji var izvēlēties kādu no četrām 1. līmeņa pilna laika profesionālajās izglītības programmām:

 • Mašīnbūve (studiju ilgums 2,5 gadi, iegūstamā kvalifikācija mašīnbūves speciālists);
 • Programmēšana un datortīklu administrēšana (studiju ilgums 2 gadi, iegūstamā kvalifikācija pēc apgūstamā moduļa izvēles programmētājs vai datorsistēmu un datortīklu administrators);
 • Būvniecība (studiju ilgums 3 gadi, iegūstamā kvalifikācija būvdarbu vadītājs). Nepilna laika maksas studiju ilgums 3,5 gadi;
 •  Apģērbu dizains un tehnoloģijas (studiju ilgums 2,5 gadi).

Studiju process tiks organizēts Līvānu filiālē, bet laboratorijas darbi notiks RTA Rēzeknē.

 

Studijas par valsts budžeta līdzekļiem!

 

Studiju programmu Būvniecība iespējams apgūt arī nepilna laika studijās par personīgo finansējumu (studiju ilgums 3,5 gadi).

 

Reflektantiem Rēzeknes Tehnoloģiju akadēmijas Uzņemšanas komisijā jāiesniedz šādi dokumenti:

 1. Iesniegums.
 2. Dokumenta par vidējo/augstāko izglītību un atzīmju izraksta kopijas (uzrādot dokumentu oriģinālus).
 3. 1 fotokartiņa (3x4).
 4. Pases vai ID kopija (personīgi uzrādot pasi vai ID).
 5. Ja mainīts uzvārds, uzvārda maiņu apliecinoša dokumenta kopija, uzrādot oriģinālu.
 6. Konkrētai pamatstudiju programmai noteikto mācību priekšmetu centralizēto eksāmenu sertifikātu kopijas, uzrādot dokumentu oriģinālus.

Par dokumentu noformēšanu RTA  jāmaksā:

 • Vienotajā pieteikšanās sistēmā pamatstudiju programmās – EUR 35,00.
 • No reģistrācijas maksas atbrīvoti bāreņi un 1.grupas invalīdi, uzrādot apliecinošus dokumentus.
Plašāku informāciju par uzņemšanas noteikumiem var iegūt pa tālr.: 29537335 (Ilze Vanaga, RTA Līvānu filiāles vadītāja).