Aktualitātes

/images/news/large/7354.jpg

10.08.2020

Aicinām saņemt vienreizēju ģimenes pabalstu bērna sagatavošanai izglītības iestādei

Līvānu novada Sociālais dienests aicina pieteikties trūcīgās un maznodrošinātās ģimenes vienreizējā ģimenes pabalsta bērna sagatavošanai izglītības iestādei saņemšanai, ja bērni apgūst obligāto pirmsskolas vai pamatizglītību, ja bērni mācās Līvānu novada vispārizglītojošās izglītības iestādēs vai, ja bērni mācās profesionālās izglītības iestādē (uzrādot izglītības iestādes izziņu).

 

Pabalsts ir vienreizējs un tā apmērs vienam bērnam ir 36,00 EUR gadā. Pabalsta izmaksa tiek veikta tekošā gada augusta un septembra mēnesī.

 

Pieteikšanās pabalstam pie Līvānu novada Sociālā dienesta Sociālajiem darbiniekiem.