Aktualitātes

/images/news/large/7267.jpg

02.07.2020

Līvānu novada dome 14.jūlijā rīko nomas ar apbūves tiesībām izsoli pašvaldības nekustamajam īpašumam “Alejas”

Līvānu novada dome 2020.gada 14.jūlijā plkst. 14.00 Līvānu uzņēmējdarbības atbalsta centrā konferenču zālē, 206.telpā, Domes ielā 3, Līvānos, rīko nomas ar apbūves tiesībām mutisku izsoli ar augšupejošu soli pašvaldības nekustamajam īpašumam “Alejas”, ar kadastra numuru 7652 001 0086, kas sastāv no diviem zemesgabaliem 2,1648 ha kopplatībā: neapbūvēta zemes gabala ar kadastra apzīmējumu 7652 001 0041, 1,2361 ha platībā, Kaiju ielā 19, Līvānos, Līvānu novadā, un apbūvēta zemesgabala ar kadastra apzīmējumu 7652 001 0086, 0,9287 ha platībā, uz kura atrodas piecas nedzīvojamās ēkas, Kaiju ielā 14, Līvānos, Līvānu novadā.

 

Uzzināt vairāk: http://livani.lv/page/761