Aktualitātes

/images/news/large/6977.jpg

18.03.2020

Bāriņtiesa lūdz iedzīvotājus nepalikt vienaldzīgiem un ziņot par bērniem, kam, iespējams, nepieciešama palīdzība

Līvānu novada bāriņtiesa aicina, ja jūsu rīcībā ir sekojoša informācija:

-          Jums ir zināms, ka mūsu pašvaldības teritorijā ir bērni (vecumā līdz 18 gadiem), kuru vecāki valstī noteikto iebraukšanas ierobežojumu dēļ, atrodas ārpus Latvijas robežām un bērni šobrīd atrodas tuvinieku aprūpē;

-          Vai pašvaldībā ir bērni (vecumā līdz 18 gadiem), kuru vecāki ir izbraukuši ārpus valsts un bērni mājās ir atstāti vieni;

-          Jums ir zināma kāda ģimene ar nepilngadīgiem bērniem, kuru vecākiem jāatrodas pašizolācijā, un ir nepieciešama palīdzība;

-          ja aizgādnībā esošas personas aizgādņi nav Latvijā, vai arī, ja personai ar ierobežotu rīcībspēju nav nodrošināts nepieciešamais atbalsts

 

LŪDZAM  NEKAVĒJOTIES ZIŅOT BĀRIŅTIESAI uz e-pastu: marija.jansone@livani.lv vai pa tālruņiem – 653 07271 vai 20220877